Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος

7 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο η απόφαση που αφορά την «χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 15ης Οκτωβρίου 2006». .....

Δελτίο Τύπου

Τετάρτη , 06.09.2006

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο η απόφαση που αφορά την «χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 15ης Οκτωβρίου 2006».

Η απόφαση αφορά όλες τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις προσεχείς δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 15ης Οκτωβρίου 2006

 

Α.- Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

 

Β.- Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. - Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 15 Οκτωβρίου (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας. - Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
TMHMA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  

Αθήνα,   23 Αυγούστου 2006

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1035/οικ. 18730

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                              106 74, Αθήνα
Πληροφορίες:  Έφη Καμπά
Τηλέφωνο:         210 – 3393335-8, 3393340
Fax :                    210 – 3393389 Προς:
Όπως ο επισυναπτόμενος Πίνακας Διανομής


ΘΕΜΑ :  Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

 Ενόψει της διενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών καθώς και των εκλογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 15 Οκτωβρίου 2006  και οι  επαναληπτικές στις 22 του ιδίου μήνα , σας πληροφορούμε τα εξής:

 Όπως σας έχει γίνει ήδη γνωστό με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αριθμό 34452/28-6-2006, οι εκλογείς δημόσιοι υπάλληλοι, για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα πρέπει να μεταβούν στο Δήμο ή την Κοινότητα,  στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

 Για την εν λόγω άσκηση του εκλογικού δικαιώματος οι υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν στους  ετεροδημότες υπαλλήλους τους ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μιας (1) έως τριών (3) ημερών κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 Ειδικότερα για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:


 Α. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

 α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 – 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

 β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201 – 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

 γ. Όσοι μετακινηθούν  σε απόσταση 401  χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργασίμων  ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

 δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

 Β. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

 α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

 β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

 γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

 Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας την Κυριακή  22 οκτωβρίου 2006 για τους αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

 Οι άδειες που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν και για το τακτικό προσωπικό των  ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ.  καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Επίσης ισχύουν και για το προσωπικό των υπολοίπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

 Τα Υπουργεία που έχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό παρακαλούνται να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν, με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας που να καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους στην υπηρεσία τους.

 Σε υπηρεσίες στις οποίες λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους θα υπάρξουν τυχόν ιδιαίτερες δυσχέρειες  στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες, τελωνειακοί σταθμοί κλπ.) η χρήση της παρεχόμενης ως άνω ευχέρειας  θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ, όσον αφορά τον αριθμό των ημερών αδείας.

 Εξυπακούεται ότι δεν θα χορηγηθεί η προαναφερόμενη ειδική άδεια στους υπαλλήλους που θα διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής.

 Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ.  που εποπτεύουν.


    Ο Υπουργός

   Προκόπιος ΠαυλόπουλοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης