Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος Aναπτυξιακός Nόμος από 1/1/2007

6 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Ως τις 15 Οκτωβρίου θα δέχεται το υπουργείο Οικονομίας την υποβολή επενδυτικών σχεδίων με βάση τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο, και από την 1/1/2007 θα εφαρμόζεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος, χωρίς ριζικές αλλαγές, πέραν των ορίων ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων. Θα ισχύουν αυξημένες ενισχύσεις για τους ιδιώτες επενδυτές.....

Ως τις 15 Οκτωβρίου θα δέχεται το υπουργείο Οικονομίας την υποβολή επενδυτικών σχεδίων με βάση τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο, και από την 1/1/2007 θα εφαρμόζεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος, χωρίς ριζικές αλλαγές, πέραν των ορίων ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων. Θα ισχύουν αυξημένες ενισχύσεις για τους ιδιώτες επενδυτές.

Oπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για το χρονικό διάστημα 2007-2013. Ειδικότερα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης φθάνει έως 40%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας, το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και φθάνει -ανάλογα με την περιφέρεια- έως το 60%, και για τις μεσαίες επιχειρήσεις προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και φθάνει έως το 50%.

«Σημειώνεται ότι με το ισχύον πλαίσιο, το ποσοστό προσαύξησης είναι 15 μονάδες για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη περισσότερο, για τις νέες μικρές επιχειρήσεις, ο νέος Χάρτης προσφέρει πρόσθετες χρηματοδοτικές δυνατότητες, καθώς επιτρέπει - πέραν της επιχορήγησης της επένδυσης - την ενίσχυση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών για πέντε χρόνια από την ίδρυσή τους με ποσό έως 1 ή 2 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης του κόστους λειτουργίας για τις νέες μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται από 25% έως 40% και προσαυξάνεται κατά 5% για τα μικρά νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.

Ενίσχυση έως 60% προβλέπεται για τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας που έχουν το σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κάτω από 60% της ΕΕ-25).

Ποσοστό ενίσχυσης έως 60% προβλέπεται και για τις περιφέρειες της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2007-2010, το οποίο στην τριετία 2011-2013 μειώνεται σε 50%. Για τις δύο αυτές περιφέρειες, που λόγω αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από το 70% της ΕΕ-25 θα έπρεπε να έχουν μέγιστο συντελεστή 50%, ο Χάρτης δίνει τη δυνατότητα σταδιακής προσαρμογής. Για τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους κυμαίνεται από 62,9% έως 72,2%, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για όλη τη περίοδο 2007-2013. Για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων έχει υπερβεί το 75% της ΕΕ-25 αλλά είναι μικρότερο από το 75% της ΕΕ-15, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης φθάνει το 50% για την περίοδο 2007-2010 και θα μειωθεί στο 40% τη τριετία 2011-2013, εκτός αν διαπιστωθεί το 2010 ότι το ΑΕΠ τους έχει μειωθεί κάτω από το 75% της ΕΕ-25. Τέλος, για τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και του Νότιου Αιγαίου, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που υπερβαίνει το 75% της ΕΕ-15, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% έως το 2010 και 35% από το 2011 έως το 2013, εκτός από τους νομούς Φωκίδας και Ευρυτανίας που για τη δεύτερη περίοδο διαμορφώνεται στο 40%, λόγω της γειτνίασης των νομών αυτών με περιφέρεια που έχει υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης.

Με βάση τις προβλέψεις του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, θα ανακοινώσουμε εντός του Οκτωβρίου τον επενδυτικό νόμο που θα ισχύσει από το 2007. Ο νέος επενδυτικός νόμος θα ενσωματώνει, σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά του ισχύοντος, ο οποίος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστικός και αποτελεσματικός στην εφαρμογή του. Ειδικότερα, στους 18 μήνες της εφαρμογής του ισχύοντος νόμου, έχουν εγκριθεί 1.456 επενδυτικά σχέδια ύψους 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία δημιουργούν 7.418 νέες άμεσες θέσεις εργασίας και πολλές περισσότερες έμμεσες. Η αποτελεσματικότητα του ισχύοντος επενδυτικού νόμου φαίνεται και από τη σύγκριση με το νόμο που εφαρμόσθηκε την περίοδο 1998-2004. Συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος όρος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν με τον ισχύοντα νόμο είναι 1723 έναντι 682 με τον παλαιό νόμο (ποσοστό αύξησης 153%). Ο μέσος ετήσιος όρος των εγκρίσεων είναι 971 για τον ισχύοντα έναντι 468 για τον παλιό (αύξηση 108%), ενώ το μέσο κόστος των εγκεκριμένων επενδύσεων είναι αυξημένο κατά 42% (από 1,1 εκατ. ευρώ σε 1,6 εκατ. ευρώ)».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης