Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση για την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1133/5.6.2013:

"1. Παρατείνουμε μέχρι 15.7.2013 την προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2012."

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης