Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΒΕΘ - Διευρημένο ωράριο και παραλαβή ισολογισμών το Σάββατο 8 Ιουνίου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο έως τις 10 Ιουνίου, για την παραλαβή ισολογισμών των εταιριών.

Ειδικότερα, το ωράριο λειτουργίας έχει ως ακολούθως:
-την Πέμπτη 6 Ιουνίου από 8.00 ως 16.00
-την Παρασκευή 7 Ιουνίου από 8.00 ως 16.00
-το Σάββατο 8 Ιουνίου από 8.00 ως 15.00
-τη Δευτέρα 10 Ιουνίου από 8.00 ως 16.00.

Σημειώνεται ότι, βάσει των σχετικών νόμων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρήσουν στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) τις οικονομικές τους καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και έκθεση ελέγχου) τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ είναι η 10η Ιουνίου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης