Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (10ης αποστολής) Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. 2006

4 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (10ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006. ...
  Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (10ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 10η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
137.969
28,87
3.392.733.239
275.759.252
119.174
86,38
Πιστωτικές
122.542
25,64
2.240.871.293
-67.621.109
107.143
87,43
Μηδενικές
217.373
45,49
1.519.208.177
0
193.581
89,05
ΣΥΝΟΛΟ
477.884
100,00
7.152.812.709
208.138.143
419.898
87,87

 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 477.884 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 419.898 δηλαδή ποσοστό 87,87% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.
 
 Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 10ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως 10η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
1.125.424
28,58
26.482.747.410
2.117.273.284
1.007.255
89,50
Πιστωτικές
1.017.448
25,84
18.533.974.726
-635.383.767
915.339
89,96
Μηδενικές
1.795.323
45,58
12.399.344.738
0
1.638.668
91,27
ΣΥΝΟΛΟ
3.938.195
100,00
57.416.066.874
1.481.889.517
3.561.262
90,43

 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 3.938.195 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 3.561.262 δηλαδή ποσοστό 90,43% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης