Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάριο από το Ο.Ε.Ε. στο Κιλκίς

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή κατάρτιση των μελών του και των λογιστών-φοροτεχνικών, διοργανώνει στο Κιλκίς επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων»

Το σεμινάριο θα αφορά τις μεταβολές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος με το νόμο 4110/2013 και τις ισχύουσες διατάξεις για τις φορολογικές δηλώσεις που θα κατατεθούν για το οικονομικό έτος 2013.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κιλκίς, στο Κιλκίς τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 (17:00 έως 21:00)

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι o κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος – Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κοπατσάρη Χρήστο και το μέλος της Σ.τ.Α. ο κ. Σαλτσίδη Σωκράτη ο οποίος θα είναι και ο συντονιστής του σεμιναρίου..

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη), αλλά και ηλεκτρονικά πατώντας εδώ (Βλέπε συνημμένο αρχείο)

Οι Σημειώσεις θα αναρτηθούν στο site του ΟΕΕ www.oe-e.gr

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) με e-mail στη διεύθυνση  [email protected], και με fax στο 2310275728.

Επίσης, μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Τα μέλη του Ο.Ε.Ε να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή-φοροτεχνικού να είναι σε ισχύ.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης