Ε.Ε.Α. - Να επανεξετασθεί το καθεστώς για την δημοσίευση ισολογισμών

Οικονομικές Ειδήσεις

30 Μάιος 2013
Taxheaven.gr

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Δελτίο Τύπου
            
Σε ότι αφορά το πεδίο ευθύνης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην διαχείριση του Γ.Ε.ΜΗ, τα μέλη μας πρέπει να είναι απολύτως βέβαια ότι οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται με ταχύτητα και εγκυρότητα. Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι κατάκτηση και καθήκον για τις επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια και οφείλουμε να το προασπίσουμε.
Γι αυτό και πιστεύουμε πως η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ευνουχισμό της οικονομικής ενημέρωσης την οποία ιδίως σήμερα έχουν μεγάλη ανάγκη οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Η δημοσίευση των ισολογισμών στις ιστοσελίδες των ίδιων των επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για την επιχείρηση συνιστά μια εξοικονόμηση γύρω στα 350 ευρώ, αποστερεί τις οικονομικές εφημερίδες από έναν σημαντικό πόρο, δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες στους εργαζόμενους των εφημερίδων για το μέλλον τους.
Το Γ.Ε.ΜΗ δεν πρέπει να «στιγματιστεί» από τα πρώτα του βήματα ως υπαίτιο για περισσότερες απολύσεις εργαζόμενων και κλείσιμο εφημερίδων, διότι αυτό θα υπονομεύσει την πορεία του και την αποδοχή του από την κοινωνία.

Καλούμε λοιπόν τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης να αναζητήσουν την βέλτιστη λύση που δεν θα φέρνει αντιμέτωπο το Γ.Ε.ΜΗ, τις επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια με άλλους κλάδους και δεν θα πλήττει τον Πλουραλισμό της Ενημέρωσης, που είναι κατάκτηση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τη Δημοκρατία.

Παράλληλα, η Κ.Ε.Ε.Ε. που έχει επιφορτιστεί με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για την έναρξη διαλόγου με όλους τους αρμόδιους φορείς, ως προς την προσφορότητα και αποτελεσματικότητα του συνόλου των ρυθμίσεων που αφορούν την ομαλή λειτουργία του ΓΕΜΗ, βασισμένη στη μέχρι τώρα εμπειρία από τη καθημερινή λειτουργία του».