Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιβολή προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

31 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα: -Την επιβολή προστίμου 300.000 ευρώ στην εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΤ για παραβάσεις .....

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα:

-Την επιβολή προστίμου 300.000 ευρώ στην εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΤ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα προέβη α) σε αλλαγή της χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και β) σε διασπορά ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών μέσω των ετήσιων δελτίων και των οικονομικών καταστάσεων.

- Την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στον κ. Χ. Βασιλάκη και 100.000 ευρώ στον κ. Ε. Ζερβό διότι από έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προέκυψε ότι οι παραπάνω συμμετείχαν στην κατάρτιση μεθοδευμένων και προσυνεννοημένων συναλλαγών, με σκοπό την τεχνητή διαμόρφωση της τιμής και της εμπορευσιμότητας της μετοχής της εταιρίας ΚΑΡΑΤΖΗΣ κατά το έτος 2004.

Επίσης για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, μέσω της οποίας διενεργήθηκαν οι σημαντικότερες συναλλαγές.

- Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 114.000 ευρώ στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ ΑΒΕΕ, ALBIO HOLDING AE, Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ, ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ, CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ, INTERSONIC ADVANCED TECHNOLOGIES ΑΒΕΕ διότι καθυστέρησαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση και συγκεκριμένα να ορίσουν τα ανεξάρτητα, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

- Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ. στις υφιστάμενες Ανώνυμες Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) SIGNET με έδρα την Αθήνα, ΧΡΗΜΑ ΝΕΣΤΟΣ με έδρα τη Χρυσούπολη Καβάλας, ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ με έδρα την Αθήνα, ΜΕΓΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, PREMIUM CAPITAL με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Κ.Π. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ με έδρα την Πάτρα.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση του κ. Εμ. Σκαρμέα στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης