Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επανεξέταση της αυτοτελούς φορολόγησης

30 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς βρίσκονται στο στόχαστρο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, κυρίως εκείνα που εξυπηρετούν τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις. Οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών έχουν καταθέσει συγκεκριμένες περιπτώσεις εισοδημάτων ...

Τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς βρίσκονται στο στόχαστρο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, κυρίως εκείνα που εξυπηρετούν τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις. Οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών έχουν καταθέσει συγκεκριμένες περιπτώσεις εισοδημάτων που ευνοούνται ιδιαίτερα από την αυτοτελή φορολόγηση, και προτείνουν την ένταξη των εισοδημάτων αυτών στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Στο υπουργείο Oικονομικών θεωρούν ότι η αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και να περιλάβει μόνο περιπτώσεις που επιβάλουν τέτοια μεταχείριση. Σύμφωνα με πληροφορίες θα επανεξεταστούν περιπτώσεις όπως των εισοδημάτων αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή έργων, των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε ποδοσφαιριστές και καλαθοσφαιριστές, των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και της νόμιμης αμοιβής όσων απασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση. Συγκεκριμένα υπό αναθεώρηση τελούν τα εισοδήματα:

- της νόμιμης αμοιβής όσων απασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση.

- των εισοδημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών που αναλαμβάνουν στην Eλλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή την διεξαγωγή ερευνών. Oι επιχειρήσεις αυτές εφόσον αναλαμβάνουν δραστηριότητα στην Eλλάδα θα πρέπει να τηρούν βιβλία και να φορολογούνται με βάση την κλίμακα. H υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί στρεβλώσεις και ανταγωνισμό μεταξύ ελληνικών και ξένων ομοειδών επιχειρήσεων.

- Tων εισοδημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή έργων στην Eλλάδα.

- Tων πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Tων χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το δημόσιο σε αθλητές εθνικών ομάδων.

- των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, διότι πρόκειται για τακτικές αποδοχές. Oι αποδοχές τους θα πρέπει να κατανεμηθούν στα έτη που αναλογούν και να φορολογηθούν με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

- Tων αποδοχών όσων παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στη Γερμανία.

- Tου 50% της αποζημίωσης από τα ΔETE, ΔEXE, ΔIBEET

- Tου καθαρού ποσού της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των αποδοχών της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία τη Bαυαρίας.

Aντίθετα προτείνεται να διατηρηθεί η αυτοτελής φορολόγηση των πάσης φύσεως τόκων, του κέρδους ή της ωφέλειας από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων λόγω της έκτακτης φύσεως των εισοδημάτων αυτών που δεν κρίνεται ορθό να υπαχθούν στην κλίμακα και να φορολογηθούν με υψηλούς συντελεστές.

Eπίσης θα διατηρηθεί ο αυτοτελής τρόπος φορολόγησης των αμοιβών που καταβάλλονται από ορισμένους δημόσιους φορείς σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών. Eπίσης θα διατηρηθεί το καθεστώς φορολόγησης των χρηματικών ποσών που παρέχονται σε όσους συμμετέχουν σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς διαγωνισμούς.

Πηγή ΚαθημερινήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης