Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόθεν έσχες στις πολεοδομίες και το ΥΠΟΙΟ

30 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ των ελεγκτικών μηχανισμών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), το οποίο εγκρίθηκε χθες από την Κυβερνητική Επιτροπή. ...

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ των ελεγκτικών μηχανισμών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), το οποίο εγκρίθηκε χθες από την Κυβερνητική Επιτροπή.

 
Ο υπουργός Εσωτερικών Π. Παυλόπουλος καθιερώνει ελέγχους «πόθεν έσχες» σε κρίσιμες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Με το σχέδιο καθιερώνεται η δυνατότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης να ελέγχει το «πόθεν έσχες» των προϊσταμένων κρίσιμων υπηρεσιών τόσο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και των πολεοδομιών, οι οποίες λειτουργούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ή β βαθμού.

Οπως δήλωσε ο υπουργός ΕΣΔΔΑ, Π. Παυλόπουλος, το «πόθεν έσχες» των προϊσταμένων αυτών των μονάδων θα ελέγχεται πλέον από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος, εκτός από την αρμοδιότητα, θα έχει και την ανάλογη υποδομή σε επίπεδο προσώπων και μέσων.

Προς το σκοπό αυτό, στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστάται Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης θα τοποθετήσει ως προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής μόνιμο υπάλληλο Α βαθμού της κατηγορίας ΠΕ του Δημοσίου ή Ν.Δ. με δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

Ο Επιθεωρητής θα ελέγχει τις ετήσιες δηλώσεις οικονομικής κατάστασης όλων των προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Εθνικών Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΘΕΚ), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) των προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και των προϊσταμένων των Πολεοδομικών Γραφείων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Οι ανωτέρω θα υποβάλουν στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά το μήνα Μάιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ίδιων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμενο έτος.

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΔΑ ρυθμίζει επίσης θέματα που αφορούν στα οικονομικά των ΟΤΑ, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ισότητα των φύλων.

Οικονομικά ΟΤΑ

Για τα οικονομικά των ΟΤΑ, προβλέπεται, μεταξύ των άλλων, ότι οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των επιχειρήσεών τους προς το Δημόσιο ως τη δημοσίευση του νόμου, θα απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή η επιχείρησή της, θα καταβάλει εφάπαξ τη βασική οφειλή έως την 31.12.2006.

Οι υποχρεώσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των επιχειρήσεών τους προς ασφαλιστικά ταμεία από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δημοσίευση του νόμου, θα απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή η επιχείρησή της καταβάλει σε αυτά εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής της, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.

ΕΚΔΔΑ

Αναφορικά με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προβλέπεται προσαρμογή στην κοινοτική νομοθεσία, ενώ, όπως είπε ο υπουργός ΕΣΔΔΑ, μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργούν όλα τα περιφερειακά ινστιτούτα, οπότε θα υπάρχουν 12 αποκεντρωμένα ινστιτούτα επιμόρφωσης.

Για το θέμα «Ισότητα» δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ισότητα των φύλων, η οποία θα έχει ως αποστολή τόσο το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, όσο και την επίβλεψη της εφαρμογής των γενικών γραμμών της κυβερνητικής πολιτικής.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης