Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τήρηση βιβλίων μέσω Η/Υ για τις επιχειρήσεις με έδρα εκτός Ελλάδας.

30 Αύγουστος 2006
Τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα εκτός Ελλάδας σε ό,τι αφορά την τήρηση των βιβλίων τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι τρεις βασικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, είναι: 1) Να έχουν αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού στην ελληνική και το οποίο να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή που επέρχεται αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ.

2) Να θέτουν στη διάθεση του προϊσταμένου της Εφορίας το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση του λογισμικού της επιχείρησης για όσο χρόνο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να επιτρέπουν στο συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3) Να διαφυλάσσουν εκτός από τα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ και τα μηνιαία ισοζύγια του γενικού καθολικού, τις μηνιαίες καταστάσεις του βιβλίου αποθήκης, τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους, καθώς και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού.

Σχετική ΠΟΛ

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5718

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης