Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προς απαλλαγή μισθωμάτων από το χαρτόσημο του 3,6%

26 Αύγουστος 2006
Φορολογική ελάφρυνση ύψους 150 εκατ. ευρώ συνεπάγεται για περισσότερους από 800.000 ενοικιαστές η κατάργηση τόσο του τέλους χαρτοσήμου 3% όσο και της εισφοράς 20% επί του τελευταίου, την οποία εξετάζει η κυβέρνηση.

Η απαλλαγή από την επιβάρυνση αυτή (με συνολικό ποσοστό 3,6%) στα μισθώματα των κατοικιών, προβλέπεται σε διάταξη η οποία εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να περιληφθεί στο υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο.

Από τη ρύθμιση αυτή (εφόσον εν τέλει υιοθετηθεί η σχετική πρόταση, καθώς το ύψος των απωλειών εσόδων εκτιμάται ότι βρίσκεται στα όρια που «αντέχει» ο προϋπολογισμός) αναμένεται να επωφεληθούν οι 822.596 ενοικιαστές στους οποίους μετακυλίεται η επιβάρυνση.

Σήμερα, αν και τυπικώς η εισφορά επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες, στις περισσότερες περιπτώσεις εκμισθώσεων κατοικιών το ποσό του χαρτοσήμου που προκύπτει επιβαρύνει ουσιαστικά τους ενοικιαστές, καθώς το συνολικό ποσό που καταβάλλουν κάθε μήνα οι τελευταίοι στους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου.

Πηγή express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης