Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λογιστικό πρότυπο για μικρομεσαίους

  • Η ολοκλήρωση του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (IFRS for SMEs), έχει αποκτήσει προτεραιότητα για το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)...

Η ολοκλήρωση του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (IFRS for SMEs), έχει αποκτήσει προτεραιότητα για το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το προσχέδιο το οποίο δεν έχει εγγριθεί απο το Συμβούλιο Δ.Λ.Π , και το οποίο δημοσιεύσει το προσχέδιο για ανάγνωση και μελέτη.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης