Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με ποια κριτήρια θα ελεγχθούν οι φετινές δηλώσεις φόρου

23 Αύγουστος 2006
  • ΕΛΕΓΧΟΥΣ σε όλες τις φορολογικές δηλώσεις θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι απέκρυψαν εισοδήματα ή δεν δήλωσαν περιουσιακά στοιχεία....

ΕΛΕΓΧΟΥΣ σε όλες τις φορολογικές δηλώσεις θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι απέκρυψαν εισοδήματα ή δεν δήλωσαν περιουσιακά στοιχεία.

Η αρχή θα γίνει με όσους υπέβαλαν ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ελεγχθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 (εισοδήματα 2005) είναι, μεταξύ άλλων, τα ιατρικά έξοδα, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας, τα εισοδήματα από ακίνητα, οι παρακρατούμενοι φόροι, οι δαπάνες για ασφάλιστρα και δίδακτρα, αλλά και τα ποσά που δικαιολογούν τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης