Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ξεκινούν τα επιδοτούμενα δάνεια σε μικρομεσαίους

22 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ έως και 3.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στοχεύει η εφαρμογή προγράμματος επιδότησης επιτοκίου δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα παραμείνει ανοικτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 και για δύο έτη, ενώ θα υπάρξει και συνέχεια με το Δ΄ ΚΠΣ ...

ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ έως και 3.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στοχεύει η εφαρμογή προγράμματος επιδότησης επιτοκίου δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα παραμείνει ανοικτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 και για δύο έτη, ενώ θα υπάρξει και συνέχεια με το Δ΄ ΚΠΣ

Σχετικές ανακοινώσεις έκανε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Σιούφας, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις όλων των μορφών, οι οποίες πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ και διαθέτουν προσωπικό μέχρι 20 άτομα - με τους αυτοαπασχολούμενους.

Η επιδότηση αντιστοιχεί σε τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, καλύπτοντας μέχρι το 50% του επιτοκίου, δεδομένου ότι τα επιχειρηματικά δάνεια χορηγούνται με επιτόκιο της τάξης του 8 με 9%.

Όπως τόνισε οι υπουργός, όλα τα δάνεια και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που θα λάβουν τη σχετική επιδότηση, από την οποία εξαιρούνται οι εισηγμένες εταιρείες, πρέπει να εξασφαλίζουν συγχρόνως και την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), ενώ όσες επιχειρήσεις επιδιώξουν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει επίσης να έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και να μην τους έχουν υποβληθεί κατά το χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησης κυρώσεις για παράβαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας.

Οι δραστηριότητες

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, εκτός από όσες αφορούν παραγωγή, επεξεργασία ή εμπορία γεωργικών προϊόντων, όσων σχετίζονται με εξαγωγές και όσων αφορούν τον κλάδο των μεταφορών.

Ειδικότερα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων των συμβάσεων τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος, είναι εγγυημένες από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, έχουν συγκεκριμένη διάρκεια λήξης και αφορούν συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμβαση, ύψος δανείου.

Αντίστοιχα, επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς και αφορούν εξοπλισμό και μηχανήματα, επαγγελματικά ακίνητα (πλην οικοπέδων) και επαγγελματικά αυτοκίνητα, ενώ κάθε επιχείρηση μπορεί να επιδοτηθεί για περισσότερα του ενός εγγυημένα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν διαφορετικό φυσικό αντικείμενο επένδυσης.

Το πρόγραμμα προβλέπει ως κατώτατο όριο δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων τα 10.000 ευρώ και ως ανώτατο τα 400.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων για την επιδότηση του κόστους δανεισμού ή χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται στην τράπεζα ή την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης της επιλογής της επιχείρησης και πρέπει να συνοδεύονται από αίτημα παροχής εγγύησης από το ΤΕΜΠΕ Α.Ε. υπέρ της επιχείρησης για το συγκεκριμένο δάνειο ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Σημειώνεται πάντως ότι επιδότηση επιτοκίου δεν θα δίδεται για δάνεια που αφορούν κεφάλαιο κίνησης, αλλά μόνο για επενδύσεις ανάπτυξης - εκσυγχρονισμού, ενώ σύμφωνα με το γενικό γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, διάρκειας 5 ετών, το όφελος μιας επιχείρησης σε τόκους είναι της τάξης των 12.000 ευρώ.

Τραπεζικός δανεισμός

Ο υπουργός, στο πλαίσιο χθεσινής συνέντευξης τύπου, υπογράμμισε τον περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες προσφεύγουν σε τραπεζικό δανεισμό σε σχέση με άλλες χώρες, λόγω της μη ύπαρξης εμπράγματων εξασφαλίσεων. Πρόσθεσε όμως, ότι το πρόβλημα αυτό έρχεται να επιλύσει το ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο έως και τις αρχές της φετινής θερινής περιόδου είχε δεχθεί 3.123 αιτήσεις και είχε εγκρίνει τις 2.163.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα Ανταγωνιστικότητας, κ. Σ. Ευσταθόπουλο, έχει δημιουργηθεί επιτροπή παρακολούθησης των τραπεζικών επιτοκίων για επιχειρηματικά δάνεια, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων με αφορμή την επιδότηση και εφόσον παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, το ΤΕΜΠΜΕ θα προχωρήσει στη διακοπή της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη τράπεζα.

Στη σημασία της νέας πρωτοβουλίας την οποία υλοποίησε η κυβέρνηση για τις ΜΜΕ, αναφέρθηκαν επίσης, χθες, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Αν. Νεράντζης, ο οποίος επεσήμανε την «πλήρη αντιστοιχία διακηρύξεων και υλοποιήσεων της κυβέρνησης» και το «ακριβόχρονο της εκπληρώσεως των εξαγγελθέντων προγραμμάτων της», ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, κ. Ν. Στεφάνου, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση έδωσε «μάχη» για να προχωρήσει η υπόθεση του ΤΕΜΠΜΕ, καθώς και ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ, κ. Δ. Αλέπης, ο οποίος πρόσθεσε ότι η χώρα μας πέτυχε μέσω του Ταμείου σημαντικά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρόνο.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον οδηγό που έχει καταρτιστεί («Ν» 8.8.2006), επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας

* Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης πριν από τη σύναψη δανειακής σύμβασης (ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης) από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους , υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας- Ε.Μ.Ε.

* Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ

* Συνάπτουν δανειακή σύμβαση (ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης), η οποία καλύπτεται εγγυοδοτικά από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό παροχής εγγυήσεων αυτής.

* Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.

Σημείωση: Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς

Ως εργαζόμενοι νοούνται τα άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση από την επιχείρηση καταβολής εισφορών στους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς και φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής κατά το υπ όψιν έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

Στο έντυπο «Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες» (Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευματία που απασχολεί προσωπικό, αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ημερομίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα με τα στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθμός των εργαζομένων σε ΕΜΕ, που θα ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητά του με τα όρια του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθμό ημερομισθίων του συνόλου του προσωπικού με το 300 (όπου 300=25x12 είναι το ισοδύναμο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζομένου για ένα έτος).

Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει 4 εργαζόμενους με 300 ημερομίσθια και 4 εργαζόμενους με 125 ημερομίσθια γιατί εργάστηκαν μόνο 5 μήνες, έχει σύνολο [(4x300) + (4 x 125)] = 1.700 και άρα αριθμό προσωπικού = 1.700/300 =5,66 ΕΜΕ. Οι νέες επιχειρήσεις έχουν εξ ορισμού αρ. ΕΜΕ μηδέν.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης