Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογία εταιρειών: Σχέδιο για αύξηση των προκαταβολών

21 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ της προκαταβολής φόρου από τις Α.Ε., τις ΕΠΕ και τις τράπεζες προτείνουν ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο ενίσχυσης των εσόδων και στήριξης του «εύθραυστου» προϋπολογισμού του επομένου έτους, που μοναδικό στόχο έχει τη μείωση του ελλείμματος κάτω από 3% του ΑΕΠ. ....

ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ της προκαταβολής φόρου από τις Α.Ε., τις ΕΠΕ και τις τράπεζες προτείνουν ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο ενίσχυσης των εσόδων και στήριξης του «εύθραυστου» προϋπολογισμού του επομένου έτους, που μοναδικό στόχο έχει τη μείωση του ελλείμματος κάτω από 3% του ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανησυχεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι της Ε.Ε., καθώς οι διεθνείς εξελίξεις που είναι απρόβλεπτες και γενικότερα οι αβεβαιότητες που αναφύονται και δημιουργούν κλυδωνισμούς στις αγορές καθιστούν ευάλωτη τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Για το λόγο αυτόν το οικονομικό επιτελείο, πέρα από τα μέτρα που ήδη έλαβε πρόσφατα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των εισπράξεων (αύξηση ΕΦΚ στα τσιγάρα, αύξηση ειδικού τέλους στα κινητά) και αυτά που έχει ήδη στη «φαρέτρα» του και τα οποία αφορούν στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στο «κυνήγι» των ληξιπροθέσμων προς το δημόσιο χρεών, στη δεύτερη αύξηση των αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά και στη δεύτερη αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μελετά και νέα, που όμως αυτήν τη φορά δεν θα έχουν στόχο τα φυσικά πρόσωπα, αλλά τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει δεχθεί εισηγήσεις να προχωρήσει και πάλι στην αύξηση της προκαταβολής φόρου από τις Α.Ε., τις ΕΠΕ και τις τράπεζες στο 90%. Τα στελέχη του υπουργείου υποστηρίζουν μάλιστα στα πορίσματά τους ότι και στο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να υιοθετηθούν τα ισχύοντα σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., όπως στη Γερμανία (100%), στη Δανία (100%), στην Ιταλία (93,5%) και στην Πορτογαλία (85%).


 
Από την άλλη βέβαια πλευρά, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στο υπουργείο υπάρχουν και αρκετοί παράγοντες που αντιτίθενται στην ανωτέρω άποψη, καθώς υποστηρίζουν ότι μια νέα κίνηση που θα αιφνιδιάσει τις επιχειρήσεις όχι μόνο αναιρεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης όσον αφορά στο σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αλλά και στις ελαφρύνσεις που θεσπίστηκαν μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών.

Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν εκπονήσει τα σχέδιά τους και καταρτίσει τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, ενώ αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους, καθώς και στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ε.Ε.

Ωστόσο, οι υπέρμαχοι της άποψης ότι πρέπει να αυξηθούν οι προκαταβολές από τις επιχειρήσεις τονίζουν ότι το εν λόγω μέτρο δεν επηρεάζει την καθαρή θέση των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι κάτι που επηρεάζει δυσμενώς τις επιχειρήσεις και ουδόλως επηρεάζει το συνολικό φόρο που καταβάλλουν». Βέβαια και στην περίπτωση αυτή δεν αρνούνται ότι ίσως να υπάρξουν κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν πρόβλημα ρευστότητας.

Επισημαίνουν όμως ότι στην προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων «δεν μπορεί να μην συμβάλουν οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες που έχουν μεγάλα κέρδη», υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή των μισθωτών στους οποίους κατά τη διάρκεια απόκτησης των εισοδημάτων τους ενεργείται από τους εργοδότες παρακράτηση φόρου στο συνολικό ποσό των εισοδημάτων (μισθοί), που ουσιαστικά αποτελεί προκαταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος αυξήθηκε από 55% σε 65% το ποσοστό προκαταβολής των ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και των λοιπών νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (συνεταιρισμοί κ.ά.).

Ειδικά δε για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα το ποσοστό προκαταβολής αυξήθηκε από 60% σε 80%.

Δεν αυξάνεται ο φόρος

Ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφερόμενα στο εν λόγω θέμα υπογράμμισαν ότι από την αναπροσαρμογή των ποσοστών προκαταβολής φόρου για τις Α.Ε., τις ΕΠΕ και τα πιστωτικά ιδρύματα ουδόλως επηρεάζεται ο συνολικός φόρος που θα προσδιοριστεί με τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις.

Η προκαταβολή φόρου, πρόσθεσαν μάλιστα, συμψηφίζεται με το φόρο που θα προκύψει τελικά (βάσει των μειωμένων συντελεστών) και ως εκ τούτου δεν ακυρώνονται οι μειώσεις της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, έτσι εάν με τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης, το τελικό ποσό του φόρου για μια επιχείρηση μειώνεται κατά 5.000 ευρώ, η επιχείρηση θα καταβάλλει τελικά λιγότερο φόρο κατά 5.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους της προκαταβολής.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης