Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο κύμα φοροελέγχων

20 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Στις έδρες των επιχειρήσεων, που καταγράφονται ως δραστηριότητες «υψηλού κινδύνου» εμφάνισης φοροδιαφυγής, εισέρχονται το προσεχές διάστημα περισσότεροι από 800 «ηλεκτρονικοί ελεγκτές» του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι μέσω φορητού υπολογιστή θα αντλούν άμεσα τα στοιχεία των ελεγχόμενων από το κεντρικό σύστημα και θα καταλογίζουν αυθημερόν τα πρόστιμα. Στόχος η πάταξη της φοροδιαφυγής και η αναστροφή της πορείας των εσόδων τα οποία το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν σαφή σημάδια κόπωσης.

Στις έδρες των επιχειρήσεων, που καταγράφονται ως δραστηριότητες «υψηλού κινδύνου» εμφάνισης φοροδιαφυγής, εισέρχονται το προσεχές διάστημα περισσότεροι από 800 «ηλεκτρονικοί ελεγκτές» του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι μέσω φορητού υπολογιστή θα αντλούν άμεσα τα στοιχεία των ελεγχόμενων από το κεντρικό σύστημα και θα καταλογίζουν αυθημερόν τα πρόστιμα. Στόχος η πάταξη της φοροδιαφυγής και η αναστροφή της πορείας των εσόδων τα οποία το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν σαφή σημάδια κόπωσης.
Πρώτοι στη λίστα των ελεγχομένων βρίσκονται όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων, καθώς και εκείνοι που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του φορολογικού «Τειρεσία» που δημιούργησε η Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων. Πρόκειται κυρίως για επιτηδευματίες που εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής ή έχουν εντοπισθεί κατά το παρελθόν, με ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, όπως μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ, υψηλές ή αδικαιολόγητες επιστροφές φόρου, κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων, υψηλές δαπάνες και ζημιές.
Σημειώνεται ότι η έξαρση της φοροδιαφυγής που παρατηρείται σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας απασχολεί ιδιαίτερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο αποφάσισε να στραφεί στη χρήση μοντέρνων μέσων που θα λαμβάνουν υπόψη και στοιχεία επικινδυνότητας κάθε δραστηριότητας.

«Φορο e-λεγκτής»
Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων δημιούργησε ένα νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα τον «Βοηθό Ελεγκτή», το οποίο περιέχει (σε cd) πλήθος πληροφοριών που κατευθύνουν και βοηθούν το έργο των ελεγκτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στοιχεία για τους εκδότες και λήπτες πλαστών, υποθέσεις εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, οι φορολογικοί νόμοι, η δυνατότητα ελέγχου του αριθμού φορολογικού μητρώου, οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους, οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας, το λογιστικό σχέδιο κ.λπ. Για την επικαιροποίηση του προγράμματος προωθήθηκε παράλληλα η συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές πληροφόρησης που υπάρχουν (τράπεζες πληροφοριών EΣYE, Icap κ.λπ.). Ετσι, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου (Taxis, OΠΣT) ο έλεγχος θα κατευθύνεται στους επιχειρηματικούς τομείς που καταγράφονται ετησίως ως δραστηριότητες «υψηλού κινδύνου» εμφάνισης φοροδιαφυγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «ηλεκτρονικός ελεγκτής» τρέχει μέχρι στιγμής στους προσωπικούς φορητούς υπολογιστές περίπου 800 φοροελεγκτών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις σύγχρονες μεθόδους φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες για το φορολογικό προφίλ του ελεγχόμενου, καθοδηγεί τον ελεγκτή εφοριακό για το ποιες πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις απαιτούνται να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να διαμορφωθεί ακριβής εικόνα της ελεγχόμενης επιχείρησης αλλά και να εντοπιστούν ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις.
Ειδικότερα, ο ηλεκτρονικός βοηθός του ελεγκτή θα πληροφορεί εάν η επιχείρηση που ελέγχει:
- Βρίσκεται στη λίστα του φορολογικού «Τειρεσία», δηλαδή στο αρχείο με τα ονόματα των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις φοροδιαφυγής ή είναι εκδότες ή χρήστες πλαστών και εικονικών τιμολογίων ή αφερέγγυοι.
- Εχει διαπράξει στο παρελθόν φορολογικές παραβάσεις.
- Εχει απολεσθέντα ή κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία.

Αυθημερόν καταλογισμός προστίμων
Το σημαντικότερο, ωστόσο, όπως αναφέρει ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος επισπεύδονται σημαντικά οι ελεγκτικές διαδικασίες αλλά και ο χρόνος επιβολής των προστίμων στους φοροπαραβάτες, αφού ο φορολογικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες!
Παράλληλα, αποφεύγονται οι άσκοποι έλεγχοι, καθώς η on line σύνδεση του ελεγκτικού μηχανισμού με το Taxis έχει ως αποτέλεσμα να επικεντρώνεται ο έλεγχος μόνο στους επιτηδευματίες που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, μέσω του Taxis είναι εφικτή η διασταύρωση όλων των στοιχείων των δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών κ.λπ.) που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις με τα αποτελέσματα που θα δίνει ο φορολογικός έλεγχος. Ετσι, όπου εντοπίζονται διαφορές, θα διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος.

Ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων
Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν παράλληλα ότι πολύ σύντομα θα είναι εφικτοί και οι επιτόπιοι έλεχγοι σε περιοχές που, ηλεκτρονικά, είναι δύσκολα προσβάσιμες. Και αυτό καθώς ήδη η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών στις ελεγκτικές υπηρεσίες (Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Οικονομική Επιθεώρηση). Μεταξύ των δράσεων αυτών περιλαμβάνεται η δικτυακή υποδομή για άμεση ανταλλαγή δεδομένων και κυρίως η υποστήριξη ασύρματης απομακρυσμένης πρόσβασης των χρηστών των φορητών σταθμών εργασίας για τη δυνατότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.

Ελεγκτικοί στόχοι
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθειά του να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες αποκλίσεις στο σκέλος των εσόδων, έχει ζητήσει από τις ελεγκτικές υπηρεσίες να συνεχίσουν με εντατικό ρυθμό τη διενέργεια ελέγχων σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των κλάδων που παραδοσιακά ελέγχονται κατά τη θεσινή περίοδο, στο στόχαστρο θα βρεθούν:
- Επιχειρήσεις που προχωρούν σε ενάρξεις εργασιών. Ειδικότερα με την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στο Μητρώο της εφορίας, θα ειδοποιούνται οι ελεγκτές, οι οποίοι και θα προβαίνουν άμεσα σε επιτόπιο έλεγχο. Ο ελεγκτικός κλοιός, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα πρέπει να διατηρείται κατά τα πρώτα δύο ή τρία χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης.Αυτό σημαίνει ότι, πέραν των νέων επιχειρήσεων, θα πρέπει να διενεργηθούν έλεγχοι και σε εταιρείες που έκαναν έναρξη εργασιών μέσα στην τελευταία διετία.
- Επιτηδευματίες, που έχουν εντοπισθεί στο παρελθόν, με ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ, υψηλές ή αδικαιολόγητες επιστροφές φόρου, κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων, υψηλές δαπάνες και ζημιές.
- Επιχειρήσεις με υψηλές επιστροφές ΦΠΑ.

ΠΗΓΗ

ΚΕΡΔΟΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης