Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αργία το Σάββατο στον υπολογισμό προθεσμιών

16 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Διασταλτική ερμηνεία ως προς τον καθορισμό των αργιών για τις ΔΟΥ δίνει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς με εγκύκλιο του υφυπουργού Α. Μπέζα, αν και το Σάββατο δεν θεωρείται ημέρα αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/275' rel='tag laws'>1157/1981</a> αλλά είναι μη εργάσιμη για τις ΔΟΥ ημέρα, για πρακτικούς λόγους στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα προθεσμιών του ΚΒΣ είναι Σάββατο, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
Διασταλτική ερμηνεία ως προς τον καθορισμό των αργιών για τις ΔΟΥ δίνει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς με εγκύκλιο του υφυπουργού Α. Μπέζα, αν και το Σάββατο δεν θεωρείται ημέρα αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1157/1981 αλλά είναι μη εργάσιμη για τις ΔΟΥ ημέρα, για πρακτικούς λόγους στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα προθεσμιών του ΚΒΣ είναι Σάββατο, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Αναλυτικότερα, στη σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1100/2006) αναφέρονται τα εξής: Mε αφορμή προφορικά ερωτήματα και αιτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας αναφορικά για το πιο πάνω θέμα, και ειδικότερα για την περίπτωση που η τελευταία ημέρα των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του ν. 1809/88 καθώς και των ΑΥΟΟ που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ (υποβολή καταστάσεων, χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων, υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ κ.λπ.) είναι το Σάββατο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. με το άρθρο 242 του Α.Κ. ορίζεται ότι η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και εάν είναι αυτή κατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.

2. Κατά νόμο εορτάσιμες (ημέρες αργίας δημοσίων υπηρεσιών) είναι οι Κυριακές, οι θρησκευτικές εορτές και οι εθνικές εορτές πανελλήνιας σημασίας, όπως αυτές ορίζονται με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126Α) καθώς και οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές τοπικής σημασίας. Οι ημέρες αργίας των δημοσίων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο 36.991/3.10.2005 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), που έχει κοινοποιηθεί στις ΔΟΥ με το 1098156/1246/17.10.2005 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ και από τις διατάξεις του ν. 1809/88 καθώς και από τις ΑΥΟΟ που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ, είναι αργίες για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

4. Επειδή το Σάββατο δεν θεωρείται ως ημέρα αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981, αλλά είναι μη εργάσιμη για τις ΔΟΥ ημέρα, γίνεται δεκτό για λόγους πρακτικούς και για λόγους χρηστής διοίκησης ότι και στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών είναι Σάββατο, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

ΠΗΓΗ

ΕΧΠΡΕΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης