Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελεγχοι σε επιχειρήσεις για την πιστή εφαρμογή των ΔΛΠ στις καταστάσεις

16 Αύγουστου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με ποινή φυλάκισης και με χρηματικά πρόστιμα τα οποία θα ξεκινούν από 300.000 ευρώ απειλούνται οι ορκωτοί ελεγκτές που θα εμφανίσουν λογιστικές καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσουν κλιμάκια του υπουργείου Οικονομίας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Με ποινή φυλάκισης και με χρηματικά πρόστιμα τα οποία θα ξεκινούν από 300.000 ευρώ απειλούνται οι ορκωτοί ελεγκτές που θα εμφανίσουν λογιστικές καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσουν κλιμάκια του υπουργείου Οικονομίας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί από ειδικά κλιμάκια της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Οικονομίας, αφορά 34 εισηγμένες επιχειρήσεις οι οποίες επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά ύστερα από κλήρωση. Η ΕΛΤΕ μέσω αλληλογραφίας θα ενημερώσει τις επιχειρήσεις αυτές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού για τον επικείμενο έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις της περασμένης χρήσης.

Συγκεκριμένα, θα ελεγχθούν τα έγραφα που έχουν υπογράψει οι ορκωτοί ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί όσα προτάσσει η νομοθεσία για την εφαρμογή των ΔΛΠ Οι ποινές θα επιβληθούν, όπως ορίζει ο Ν. 3148, σε όποιον «εκ προθέσεως παρέλειψε τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που υποχρεούνται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Λ.Π., μέσα στην υπό του καταστατικού προθεσμία και σε όποιον εν γνώσει του συνέταξε ή ενέκρινε ισολογισμό ενάντια στις διατάξεις των ΔΛΠ».

Οι εταιρίες στις οποίες η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων θα διενεργήσει ποιοτικούς ελέγχους είναι οι εξής:

Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα, Η Εθνική (Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών), Αιολική, Καζίνο Πόρτο Καρράς, ΛΑΝΑΚΑΜ, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν, S & B Βιομηχανικά Ορυκτά, Καλπίνης - Σίμος, Χ. Ρόκας, Elbisco, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, Αλυσίδα, Εμπορικός Δεσμός, Ιπποτούρ, Σπ. Τασόγλου - Delonghi, ΕΚΤΕΡ, Ιμπέριο, Ράδιο Κορασίδης, Μινωικές Γραμμές, Mevaco, ΕΥΔΑΠ, Βογιατζόγλου, Αγροτική Τράπεζα, Προμότα, Compucon, Centric, Fashion Box, Κλουκίνας - Λάππας, Ελινόιλ, Δέλτα Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης, Εμπορική Εισαγωγική Δίτροχων και Μηχανών Θαλάσσης.

Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν θα αφορούν την περσινή χρήση. Στην περίπτωση, όμως, που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι συντρέχει λόγος, ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί για περισσότερες χρήσεις του παρελθόντος. Αν προκύψουν από τον έλεγχο πλημμελήματα, θα ακολουθήσουν απλές συστάσεις, αν προκύψουν κακουργήματα, οι υποθέσεις θα ακολουθήσουν την πειθαρχική διαδικασία.

Στόχος της Eπιτροπής Λογιστικής Tυποποίησης και Eλέγχου και της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς είναι να στείλουν ένα σαφές μήνυμα αυστηροποίησης των ελέγχων. Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση και σε εφαρμογή κοινοτικής Oδηγίας, ορίζεται ότι η άρνηση επιλεγμένου ορκωτού ελεγκτή, λογιστή ή επιχείρησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών να διενεργήσουν ποιοτικό έλεγχο μέσα σε εύλογη προθεσμία, που τίθεται από το δ.σ. της EΛTE, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Eλέγχου ή και να υποβληθούν σε τέτοιο έλεγχο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Eπίσης, προβλέπεται ότι εάν ένας ορκωτός ελεγκτής επιθυμεί να διακόψει προσωρινά την άσκηση του επαγγέλματός του υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς το Eποπτικό Συμβούλιο, το οποίο τον εγγράφει σε ειδικό μητρώο. Στη διάρκεια της αναστολής δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα καθήκοντα για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Aλλά, μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής, δεν μπορεί να οριστεί ως ορκωτός ελεγκτής σε επιχείρηση ή οργανισμό στον οποίο προσέφερε με οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της αναστολής.

ΠΗΓΗ

ΕΧΠΡΕΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης