Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόταση για αύξηση των ορίων υπαγωγής στην αυτοπεραίωση

9 Αύγουστος 2006
  • Αυξημένα όρια ακαθάριστων εσόδων για υπαγωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αυτοπεραίωση προτείνουν αρμόδιες ....
Αυξημένα όρια ακαθάριστων εσόδων για υπαγωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αυτοπεραίωση προτείνουν αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών στο οικονομικό επιτελείο για το 2007, με στόχο την άντληση επιπλέον εσόδων για περαιτέρω μείωση του ελλείμματος.

Oπως αναφέρουν πληροφορίες, στη διαδικασία του αυτοελέγχου πρόκειται να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός (ακόμη και 150.000 επιπλέον επιχειρήσεων), ενώ δεν αποκλείεται να υπαχθούν ακόμη και επιχειρήσεις, οι οποίες βαρύνονται με πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να αλλάξει και το υφιστάμενο σύστημα αυτοελέγχου.

Συγκεκριμένα, μελετάται να υπαχθούν εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 400.000 ή ακόμη και έως 500.000 ευρώ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 200.000 με 300.000 ευρώ και ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι το ίδιο ποσό (200.000 με 300.000 ευρώ).

Επί του παρόντος η αυτορρύθμιση αφορά περίπου 500.000 εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ με την αύξηση των ορίων υπολογίζεται ότι στη ρύθμιση θα ενταχθούν επιπλέον 150.000 επιχειρήσεις. Οι αρμόδιοι έχουν προτείνει ακόμη την αλλαγή του συστήματος του ετήσιου αυτοελέγχου, με στόχο να ενισχύσει τα έσοδα του κράτους, κυρίως από τον ΦΠΑ.

Το σχέδιο που έχει υποβληθεί προβλέπει την εφαρμογή νέου τύπου αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ελάχιστων καθαρών εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που θα κάνουν χρήση της διαδικασίας της αυτορρύθμισης για να κλείνουν χωρίς έλεγχο την τελευταία ανέλεγκτη χρήση.

Από τον νέο τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού των καθαρών κερδών των επαγγελματιών θα προκύπτουν μεγαλύτερα καθαρά κέρδη από αυτά που προκύπτουν σήμερα με τον εξωλογιστικό τρόπο, άρα και μεγαλύτερα ποσά φόρου. Το υπουργείο Οικονομικών αναγκάζεται να τροποποιήσει το υπάρχον σύστημα αυτοπεραίωσης διότι πολλοί επαγγελματίες χρησιμοποίησαν τη ρύθμιση ως εργαλείο φοροδιαφυγής, διογκώνοντας σημαντικά τις δαπάνες.

ΠΗΓΗ

ΕΧΠΡΕΣΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης