Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταλογισμός φορολογικών υποχρεώσεων σε βάρος του πραγματικού φορέα επιχείρησης, σε περίπτωση εικονικότητας του προσώπου που φέρεται ως φορέας αυτής

31 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το παραπάνω θέμα εκδόθηκε η αριθ.84/1999 γνωμοδότηση του Δ΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία επί δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος εκ μέρους φυσικού προσώπου φερομένου κατά φαινόμενο και μόνο ως επιτηδευματία, καθώς και επί εικονικής εταιρείας, ως προς την εταιρική σύμβαση ή τα ποσοστά συμμετοχής των ....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)


ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6948.351478, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΑΡΜΟΔΙΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932-215508

Αθήνα, 31/7/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα, 16 Απριλίου 1999 - ΠΟΛ.1093

ΘΕΜΑ: «Καταλογισμός φορολογικών υποχρεώσεων σε βάρος του πραγματικού φορέα επιχείρησης, σε περίπτωση εικονικότητας του προσώπου που φέρεται ως φορέας αυτής».

 Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το παραπάνω θέμα εκδόθηκε η αριθ.84/1999 γνωμοδότηση του Δ΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία επί δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος εκ μέρους φυσικού προσώπου φερομένου κατά φαινόμενο και μόνο ως επιτηδευματία, καθώς και επί εικονικής εταιρείας, ως προς την εταιρική σύμβαση ή τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, οι καταλογιστικές πράξεις πρέπει να εκδίδονται σε βάρος του ασκούντος πράγματι την επιχείρηση και όχι σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται ότι την ασκεί.
 Την παραπάνω γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή στις σχετικές περιπτώσεις.
 Επισημαίνεται όμως ότι το θέμα του χαρακτηρισμού του πραγματικού φορέα της επιχείρησης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες φορολογικές Υπηρεσίες με ιδιαίτερη προσοχή και κατ’ επέκταση η κοινοποιούμενη γνωμοδότηση θα εφαρμόζεται εφόσον πράγματι από τα υφιστάμενα στοιχεία στοιχειοθετείται πλήρως και αποδεικνύεται η εικονικότητα του προσώπου που φέρεται ως φορέας της επιχείρησης.


Ο Προϊστάμενος της Δ/νης


**************************
 Εκ μέρους της Επιστημονικής Ομάδας της Π.Ε.Φ.Ε. σας γνωρίζουμε:
 Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. άρθρο 2 για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία, αποβλέπει στον πραγματικό επιτηδευματία δηλαδή στον πράγματι ασκούντα την επιχείρηση και όχι στο εικονικώς φερόμενο φορολογούμενο (ΣτΕ 3738/1983, ΣτΕ 5008/1995).
 Μεγάλη διαφωνία υπάρχει μεταξύ του ΣΔΟΕ (νυν ΥΠΕΕ) και των φοροτεχνικών διότι εμείς πιστεύουμε ότι έστω και αν θεώρησε τα βιβλία ο φορολογούμενος αλλά τα χρησιμοποίησε τρίτος θα πρέπει να εκδίδεται η πράξη σε βάρος του τρίτου.
 Αυτό αναφέρεται ρητά στην γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Τμήμα Δ΄ στις 11-2-1999, περίπτωση IV:
 «Συνεπώς επί δηλώσεως ενάρξεως επιτηδεύματος, παρά φυσικού προσώπου φερομένου κατά φαινόμενο και μόνο ως επιτηδευματία ως και επί εικονικής κατά τ’ ανωτέρω εταιρίας ή οιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου οι καταλογιστικές πράξεις πρέπει να εκδίδονται σε βάρος του ασκούντος πράγματι την επιχείρηση και όχι σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται ότι την ασκεί».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης