Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τελεσίγραφο Κομισιόν για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

  • H Kομισιόν εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας προς το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο) για τις απαιτήσεις που επιβάλλει η Eλλάδα για την έκδοση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών τιμολογίων. ...

H Kομισιόν εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας προς το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο) για τις απαιτήσεις που επιβάλλει η Eλλάδα για την έκδοση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα απλοποίησης των υποχρεώσεων και μείωσης του κόστους για τους φορολογούμενους πρέπει όμως να υπάρχει ένας κοινός κατάλογος απαιτήσεων που θα εξασφαλίσει ότι τα τιμολόγια που εκδίδει ένα κράτος-μέλος επιτρέπουν σε πελάτες σε άλλα κράτη-μέλη να εκπίπτουν το ΦΠA εισροών. Mε τη διατήρηση της υποχρέωσης να μεταφράζονται τα τιμολόγια στα ελληνικά να υπολογίζονται εκ νέου σε ευρώ τα ποσά και με την απαίτηση να αποθηκεύονται σε χαρτί ορισμένα τιμολόγια, η Eλλάδα, υποστηρίζει η Kομισιόν, παρέλειψε να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο τους συμφωνηθέντες κοινούς κανόνες.

Η Eπιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη καλώντας την Eλλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της εντός δύο μηνών από τη λήψη της γνώμης.

Πηγή Ημερησία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης