Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γονικές άδειες και σε μερικώς απασχολούμενους

26 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών προβλέπεται η δυνατότητα των μερικών απασχολούμενων να επωφεληθούν από τις ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας για τις γονικές άδειες....

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών προβλέπεται η δυνατότητα των μερικών απασχολούμενων να επωφεληθούν από τις ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας για τις γονικές άδειες.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη, επεκτείνεται και στους μερικώς απασχολούμενους του ιδιωτικού τομέα η δυνατότητα λήψης γονικών αδειών λόγω ασθένειας προστατευόμενου μέλους (ανηλίκου ή ανίκανου τέκνου) ή προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους. Συγκεκριμένα, από την ψήφιση του νόμου δίδεται η δυνατότητα λήψης άδειας έως 10 ημερών ανά ημερολογιακό έτος, χωρίς αποδοχές, στην περίπτωση εξαρτημένων τέκνων και προβλέπεται η δυνατότητα απουσίας από την εργασία έως 4 ημέρες ανά έτος, με άδεια του εργοδότη, για την επίσκεψη του σχολείου των παιδιών τους, εφόσον είναι ηλικίας έως 16 ετών.

Πηγή Καθημερινή
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης