Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η IFRIC (Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων) εκδίδει Διερμηνεία για την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την απομείωση

24 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Εξεδόθη σήμερα μια Διερμηνεία - IFRIC 10 * The International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση. Η Διερμηνεία αναφέρεται στην προφανή αντίθεση ανάμεσα στις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και εκείνες των άλλων προτύπων για την αναγνώριση και την αναστροφή ....

Η IFRIC (Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων) εκδίδει Διερμηνεία για την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την απομείωση

Εξεδόθη σήμερα μια Διερμηνεία - IFRIC 10 * The International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση.  Η Διερμηνεία αναφέρεται στην προφανή αντίθεση ανάμεσα στις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και εκείνες των άλλων προτύπων για την αναγνώριση και την αναστροφή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ζημιών απομείωσης στον αέρα (φήμη και πελατεία) και σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού.

Η IFRIC 10 δηλώνει ότι κάθε τέτοια ζημιά απομείωσης που αναγνωρίζεται σε μια ενδιάμεση οικονομική κατάσταση δεν πρέπει να αντιστρέφεται σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Παρουσιάζοντας την IFRIC 10, ο Robert Garnett, μέλος του IASB και πρόεδρος της  IFRIC, είπε:

Λόγω της εμφανούς αντίθεσης ανάμεσα στα σχετικά πρότυπα, οι καταρτιστές ενδιάμεσων οικονομικών εκθέσεων δεν ήταν σίγουροι πώς να την ξεπεράσουν, και η πρακτική τους διέφερε. Σκοπός της IFRIC 10 είναι να βοηθήσει τα μέλη παρέχοντας ένα σαφή οδηγό σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης  των προτύπων στο ζήτημα των ζημιών απομείωσης. Ταυτόχρονα, η IFRIC προειδοποιεί τις οικονομικές μονάδες να μην επεκτείνουν αυτή τη Διερμηνεία και σε άλλες περιοχές πιθανής αντίθεσης μεταξύ του ΔΛΠ 34 και άλλων προτύπων.

Οι συνδρομητές στο Comprehensive Subscription Service του IASB μπορούν να δουν τη Διερμηνεία από την ασφαλή περιοχή των online υπηρεσιών στο website του IASB (www.iasb.org). Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν συνδρομητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με:

IASC Foundation Publications Department

30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom

Tel: 44 (0)20 7332 2730      Fax: 44 (0)20 7332 2749

email: [email protected]  Web: www.iasb.org

 

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης