Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο Αρειος Πάγος επιτρέπει... κάποιες χρημ/κές πράξεις σε πολιτικούς και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων

21 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Ο Αρειος Πάγος αίρει τις απαγορεύσεις που ίσχυαν για πολιτικούς και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που αφορούν άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης σε ΑΜΚ και δημόσια εγγραφή. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο αντεισαγγελέας....

Ο Άρειος Πάγος αίρει τις απαγορεύσεις που ίσχυαν για πολιτικούς και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που αφορούν άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης σε ΑΜΚ και δημόσια εγγραφή. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φ. Μακρής, στην υπ’ αρίθμ. 8/2006 γνωμοδότησή του, αναφέρει ότι οι υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, οι νομάρχες, οι δήμαρχοι, οι διοικητές, υποδιοικητές και γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να ασκούν το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετοχών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας και να προβαίνουν σε δημόσια εγγραφή για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας.

Η αιτιολογία είναι ότι οι πράξεις αυτές δεν υπάγονται στις απαγορευμένες χρηματιστηριακές συναλλαγές των πολιτικών και των άλλων προσώπων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις.
 

Πηγή ΙσοτιμίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης