Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πώλησης πετρελαίου

19 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ενόψει της πρώτης εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται ...

Aρ.Πρωτ.1066954/18-07-06 Παράταση υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πώλησης πετρελαίου

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις, που προβλέπεται από την Α.Υ.Ο.Ο. 1086978/609/0015/ΠΟΛ. 1121/15.9.2005 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ΠΟΛ. 1002/12.1.2006) και για την διευκόλυνση των υποχρέων στην εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσής τους, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις που αφορούν τις διενεργηθείσες πωλήσεις του διαστήματος από 14/10/2005 έως 30/6/2006, που έπρεπε να υποβληθούν μέχρι 20 Ιουλίου 2006, εφόσον υποβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2006.
 
Επισημαίνεται ότι οι καταστάσεις υποβάλλονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr  μέσω του προγράμματος e-καύσιμα.

Διευκρινίζεται ότι εμπρόθεσμες καταστάσεις δεν υποβάλλονται πέραν του ανωτέρω τρόπου, ούτε μέσω Κ.Ε.Π. ούτε μέσω Δ.Ο.Υ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης