Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νομοσχέδιο για εξαγορά ακινήτων που αμφισβητείται η κυριότητά τους απο το δημόσιο

19 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Σε σχέδιο νόμου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δίνεται πλέον η δυνατότητα εξαγοράς των ακινήτων που κατέχουν πολίτες και η κυριότητά τους αμφισβητείται από το δημόσιο. Το νομοσχέδιο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση με τους αρμόδιους .....

Σε σχέδιο νόμου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δίνεται πλέον η  δυνατότητα εξαγοράς των ακινήτων που κατέχουν πολίτες και η κυριότητά τους αμφισβητείται από το δημόσιο. Το νομοσχέδιο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.


Σ αυτό προβλέπεται ότι οποιοσδήποτε κατέχει έκταση που η κυριότητά της αμφισβητείται και ανήκει στο δημόσιο, θα μπορεί με αίτηση που θα υποβάλει στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία να το εξαγοράσει.
Προϋπόθεση είναι το ακίνητο να κατέχεται χωρίς διακοπή, τουλάχιστον για 20 χρόνια από τις 31/12/1983 και η κατοχή του συνεχίζεται μέχρι και την έναρξη του ισχύοντος νόμου. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 6 μηνών από την ημέρα έναρξης της εφαρμογής του νόμου.
Ως τίμημα εξαγοράς λαμβάνεται η αντικειμενική αξία που έχει το ακίνητο κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς και όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα θα λαμβάνεται η αγοραία αξία μειωμένη κατά 20%.


Το τίμημα εξαγοράς μέχρι του ποσού των 50 χιλιάδων ευρώ μειώνεται κατά 0,25% για κάθε χρόνο κατοχής του ακινήτου πριν την 31 Δεκεμβρίου 2003. Το πέραν του ποσού αυτού τμήμα του τιμήματος εξαγοράς καταβάλλεται χωρίς μείωση. Το συνολικό τίμημα καταβάλλεται στην εφορία του αγοραστή, το ανώτερο σε έξι ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, ενώ η έκταση μπορεί που μπορεί να εξαγοραστεί ορίζεται ως ακολούθως:
- Για αστικά ακίνητα κατεχόμενη έκταση ίση με το ελάχιστον εβδαδόν αρτίου οικοπέδου κατά το οικείο σχέδιο πόλεως.
- Για αγροτικά ακίνητα σε όση έκταση κατέχεται ενιαία ή μη και μέχρι 40 στρέμματα, με την προϋπόθεση ότι η έκταση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγροτική, κτηνοτροφική ή γεωργική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο κάτοχος μπορεί να εξαγοράσει μέχρι 10 στρέμματα.

Αναλυτικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι από την δυνατότητα εξαγοράς εξαιρούνται τα ακόλουθα ακίνητα:

α. Αυτά που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα ή ρυμοτομούμενα.

β. Όσα βρίσκονται σε περιοχή ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας ή ιδιαίτερα φυσικού κάλλους ή οικολογικού ενδιαφέροντος που προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες.

γ. Αυτά που εκπίπτουν σε ζώνη προστασίας αρχαιολογικού χώρου.

δ. Όσα είναι αστικά και βρίσκονται σε περιοχή στην οποία για διάφορους λόγους δεν επιτρέπεται η δόμηση και

ε. Όσα αποτελούν τμήμα δάσους, δασικής ή αναδασωτέας έκτασης.


Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης