Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Προσδιορισμό της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Με την ΠΟΛ.40/1982 έχουμε θέμα: Μετά την πτώχευση πως εκδίδονται οι πράξεις; Με την ΠΟΛ.251/1987 έχουμε την υπαγωγή στο Φ.Π.Α. της πτωχευτικής περιουσίας. Με την ΠΟΛ.1075/30-3-1990 το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αναφέρει την διαδικασία απόδοσης Φ.Π.Α. που αναλογεί στα πλειστηριαζόμενα αγαθά. ....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-8232651, 210-8820002,  210-6124910, 6948-351478
FAX: 210-6140024, 210-8228214
ΑΡΜΟΔΙΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932-215508

         Αθήνα, 17/7/2006

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με την ΠΟΛ.40/1982 έχουμε θέμα: Μετά την πτώχευση πως εκδίδονται οι πράξεις;
Με την ΠΟΛ.251/1987 έχουμε την υπαγωγή στο Φ.Π.Α. της πτωχευτικής περιουσίας.
Με την ΠΟΛ.1075/30-3-1990 το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αναφέρει την διαδικασία απόδοσης Φ.Π.Α. που αναλογεί στα πλειστηριαζόμενα  αγαθά.
Στην περίπτωση 9,βδ αναφέρει ότι ο Φ.Π.Α. αποδίδεται στο δημόσιο με έκτακτη προσωρινή δήλωση.
Οι προγενέστερες εγκύκλιοι οι ΠΟΛ438/1969, ΠΟΛ.40/1982, ΠΟΛ.251/1987 που ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα  στο πλειστηριασμό.


Με την ΠΟΛ.1197/1995 έχουμε τον προσδιορισμό της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό, λαμβάνεται το ποσό που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ για την απόκτηση ακινήτου.

Με την ΠΟΛ.1083/25-5-2006 (υπ’ αριθ.8) έχουμε, στην περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου, ως φορολογητέα αξία να λαμβάνεται το εκπλειστηρίασμα που αναφέρεται στην κατακυρωτική έκθεση ανεξαρτήτως αν υπερβαίνει ή όχι η αξία που προσδιορίζεται του δηλωμένου απολογιστικού κόστους. Δηλαδή για πρώτη φορά το Υπουργείο δέχεται ως αξία την τιμή του ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ.


Η Π.Ε.Φ.Ε. συμφωνεί με την μέθοδο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου την οποία θεωρεί απόλυτα δίκαιη και σωστή.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης