Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Προσδιορισμό της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό

  • Με την ΠΟΛ.40/1982 έχουμε θέμα: Μετά την πτώχευση πως εκδίδονται οι πράξεις; Με την ΠΟΛ.251/1987 έχουμε την υπαγωγή στο Φ.Π.Α. της πτωχευτικής περιουσίας. Με την ΠΟΛ.1075/30-3-1990 το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αναφέρει την διαδικασία απόδοσης Φ.Π.Α. που αναλογεί στα πλειστηριαζόμενα αγαθά. ....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-8232651, 210-8820002,  210-6124910, 6948-351478
FAX: 210-6140024, 210-8228214
ΑΡΜΟΔΙΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932-215508

         Αθήνα, 17/7/2006

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με την ΠΟΛ.40/1982 έχουμε θέμα: Μετά την πτώχευση πως εκδίδονται οι πράξεις;
Με την ΠΟΛ.251/1987 έχουμε την υπαγωγή στο Φ.Π.Α. της πτωχευτικής περιουσίας.
Με την ΠΟΛ.1075/30-3-1990 το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αναφέρει την διαδικασία απόδοσης Φ.Π.Α. που αναλογεί στα πλειστηριαζόμενα  αγαθά.
Στην περίπτωση 9,βδ αναφέρει ότι ο Φ.Π.Α. αποδίδεται στο δημόσιο με έκτακτη προσωρινή δήλωση.
Οι προγενέστερες εγκύκλιοι οι ΠΟΛ438/1969, ΠΟΛ.40/1982, ΠΟΛ.251/1987 που ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα  στο πλειστηριασμό.


Με την ΠΟΛ.1197/1995 έχουμε τον προσδιορισμό της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό, λαμβάνεται το ποσό που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ για την απόκτηση ακινήτου.

Με την ΠΟΛ.1083/25-5-2006 (υπ’ αριθ.8) έχουμε, στην περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου, ως φορολογητέα αξία να λαμβάνεται το εκπλειστηρίασμα που αναφέρεται στην κατακυρωτική έκθεση ανεξαρτήτως αν υπερβαίνει ή όχι η αξία που προσδιορίζεται του δηλωμένου απολογιστικού κόστους. Δηλαδή για πρώτη φορά το Υπουργείο δέχεται ως αξία την τιμή του ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ.


Η Π.Ε.Φ.Ε. συμφωνεί με την μέθοδο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου την οποία θεωρεί απόλυτα δίκαιη και σωστή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης