Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Ιουλίου στα γραφεία της ΕΛΤΕ, από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου, η επιλογή των εισηγμένων επιχειρήσεων για τις οποίες η εργασία των Ορκωτών Ελεγκτών τους θα υποβληθεί σε Ποιοτικό Έλεγχο....

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 (ΣΠΕ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]

               
ΠΡΟΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ                     Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 
                
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Ιουλίου στα γραφεία της ΕΛΤΕ, από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου, η επιλογή των εισηγμένων επιχειρήσεων για τις οποίες η εργασία των Ορκωτών Ελεγκτών τους θα υποβληθεί σε Ποιοτικό Έλεγχο.
Η επιλογή των παραπάνω επιχειρήσεων έγινε με τυχαία δειγματοληψία  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3148/2003.
Επισημαίνεται ότι ο ποιοτικός έλεγχος δεν αφορά έλεγχο των επιχειρήσεων, αλλά των Ορκωτών Ελεγκτών τους.
Οι επιλεγείσες  επιχειρήσεις, που οι Ορκωτοί Ελεγκτές τους θα υποβληθούν σε Ποιοτικό Έλεγχο για την ελεγκτική εργασία τους, η οποία αφορά την διαχειριστική χρήση της 31/12/2005 είναι:

        ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • Η ΕΘΝΙΚΗ (ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)
 • ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
 • ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
 • ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
 • S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛ., ΛΑΤΟΜ., ΒΙΟΜΗΧ., ΕΜΠΟΡ., ΤΟΥΡ., ΝΑΥΤ., ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν.ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ELBISCO A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 • ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε
 • ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
 • ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.- DELONGHI
 • ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
 • ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.
 • ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.
 • ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
 • MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
 • Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
 • ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
 • COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ
 • CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 • Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
 • ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ
 • GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΕ 

Αναστάσιος   Πρωτοπαππάς

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης