Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

14 Ιούλιου 2006 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
 • Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Ιουλίου στα γραφεία της ΕΛΤΕ, από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου, η επιλογή των εισηγμένων επιχειρήσεων για τις οποίες η εργασία των Ορκωτών Ελεγκτών τους θα υποβληθεί σε Ποιοτικό Έλεγχο....

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 (ΣΠΕ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]

               
ΠΡΟΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ                     Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 
                
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Ιουλίου στα γραφεία της ΕΛΤΕ, από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου, η επιλογή των εισηγμένων επιχειρήσεων για τις οποίες η εργασία των Ορκωτών Ελεγκτών τους θα υποβληθεί σε Ποιοτικό Έλεγχο.
Η επιλογή των παραπάνω επιχειρήσεων έγινε με τυχαία δειγματοληψία  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3148/2003.
Επισημαίνεται ότι ο ποιοτικός έλεγχος δεν αφορά έλεγχο των επιχειρήσεων, αλλά των Ορκωτών Ελεγκτών τους.
Οι επιλεγείσες  επιχειρήσεις, που οι Ορκωτοί Ελεγκτές τους θα υποβληθούν σε Ποιοτικό Έλεγχο για την ελεγκτική εργασία τους, η οποία αφορά την διαχειριστική χρήση της 31/12/2005 είναι:

        ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • Η ΕΘΝΙΚΗ (ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)
 • ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
 • ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
 • ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
 • S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛ., ΛΑΤΟΜ., ΒΙΟΜΗΧ., ΕΜΠΟΡ., ΤΟΥΡ., ΝΑΥΤ., ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν.ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ELBISCO A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 • ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε
 • ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
 • ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.- DELONGHI
 • ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
 • ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.
 • ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.
 • ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
 • MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
 • Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
 • ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
 • COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ
 • CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 • Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
 • ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ
 • GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΕ 

Αναστάσιος   ΠρωτοπαππάςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης