Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό σεμινάριο από τον Σύλλογο Λογιστών Ν. Αχαΐας

Φορολογικό σεμινάριο από τον Σύλλογο Λογιστών Ν. Αχαΐας

Φορολογικό σεμινάριο από τον Σύλλογο Λογιστών Ν. Αχαΐας

Σύλλογος Λογιστών Ν. Αχαΐας

Σεμινάριο    
 
Φορολογικές Αλλαγές 2012-2013
 
(Διάρκεια 5 ώρες)

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φορολογικός Σύμβουλος, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων
Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ε.Γ.Λ.Σ., και φορολογικών ελέγχων

Διεξαγωγή Σεμιναρίου
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013
Ώρες: 16.00 - 21.00
 
Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο  ASTIR
Αγ. Ανδρέου 16 - Πάτρα
τηλ. 2610 277502
 
Για δηλώσεις συμμετοχής
Ώρες: 9.00 - 17.00
Τηλ. 2610-362.078
 
Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει:

-Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.
-Φορολογία εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων.
-Νέα κλίμακα φορολογίας μισθωτών – συνταξιούχων. Αντικατάσταση αφορολογήτου με κλιμακούμενη μείωση φόρου. Από πότε ισχύει, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
-Λοιπές μειώσεις φόρου (βάσει δαπανών που πραγματοποιούνται). Όλες οι αλλαγές στις σχετικές διατάξεις.
-Αποδείξεις για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Τι αλλάζει.
-Φορολογία πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.
-Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).
-Φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
-Φορολογία ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Παραδείγματα.
-Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ.
Παραδείγματα
-Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων(Γ’ κατηγορίας) του
Κ.Φ.Α.Σ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.  Παραδείγματα.
-Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.
-Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.
-Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
-Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
-Φορολογία λοιπών εισοδημάτων.
-Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα.
-Φορολογική διαδικασία.
-Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
-Έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
-Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης