Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από σύμβαση έργου

13 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 946/2005 απόφασή του προχώρησε στη διάκριση της σύμβασης (εξαρτημένης) εργασίας από αυτή της σύμβασης έργου. ....

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 946/2005 απόφασή του προχώρησε στη διάκριση της σύμβασης (εξαρτημένης) εργασίας από αυτή της σύμβασης έργου. Έτσι, σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόμενος, ο οποίος παρέχει την εργασία του με μισθό, υποβάλλεται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, ο οποίος ασκεί εποπτεία, ελέγχει την εργασία που παρέχει ο εργαζόμενος, δίνοντας δεσμευτικές οδηγίες ως προς την εκτέλεση και την οργάνωσή της και καθορίζει τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παροχής της, άσχετα αν ο εργοδότης αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόμενο, εφόσον αυτό δεν εξικνείται μέχρι καταλύσεως της υποχρεώσεως υπακοής στον εργοδότη.

Την εξαρτημένη εργασία, χαρακτηρίζει η ιδιαίτερη εκείνη ποιότητα της δέσμευσης και εξάρτησης, που έχει για τον υποβαλλόμενο σ’ αυτή συνέπειες, που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσης του και δικαιολογούν την ειδική προστασία του κατά την εργατική νομοθεσία, όπως είναι η ένταξη του εργαζομένου στην εκμετάλλευση του εργοδότη. Περαιτέρω, στη σύμβαση εργασίας αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή ορισμένης εργασίας, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ενώ στη σύμβαση έργου αντικείμενο είναι το αποτέλεσμα της εργασίας, δηλαδή το έργο που συμφωνήθηκε, με την παράδοση του οποίου από τον εργολάβο οφείλεται και η συμφωνημένη αμοιβή. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας ή έργου εξαρτάται από την εκτίμηση του συνόλου των πραγματικών περιστατικών, ανεξάρτητα, από τον χαρακτηρισμό των συμβαλλομένων, αν είναι από το νόμο επιτρεπτή η συγκεκριμένη εργασία ή αν είναι έγκυρη ή άκυρη.

 Πηγή Επιχείρηση
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης