Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμα 390.617 ευρώ σε 16 πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα

12 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Πρόστιμα συνολικού ύψους 390.617 ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνολικά 16 πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, για παραβάσεις, μεταξύ άλλων, των κανόνων περί διαφάνειας και ξεπλύματος μαύρου.........

Πρόστιμα συνολικού ύψους 390.617 ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνολικά 16 πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, για παραβάσεις, μεταξύ άλλων, των κανόνων περί διαφάνειας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.


Ειδικότερα, επεβλήθησαν κυρώσεις, είτε με τη μορφή προστίμων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ή ατόκων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, 6μηνης διάρκειας, οι οποίες έχουν ως εξής:
- Σε 8 πιστωτικά ιδρύματα άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 14.453.000 ευρώ για παραβάσεις ή παραλείψεις που αφορούν τη μη τήρηση των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών.


- Σε 7 πιστωτικά ιδρύματα άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 1.866.000 ευρώ για παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση διατάξεων που αφορούν την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.


γ) Σε 4 πιστωτικά ιδρύματα πρόστιμο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 54.000 ευρώ, για παραβάσεις που αφορούν τη μη άμεση παράδοση στην αρμόδια αστυνομική αρχή αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομισμάτων ευρώ και τη μη έγκαιρη παροχή στοιχείων σε οφειλέτες βάσει των διατάξεων του Ν. 2912/2001 και σε 2 χρηματοδοτικά ιδρύματα 20.000 ευρώ για παράβαση κανόνων διαφάνειας και διατάξεων εποπτικού περιεχομένου.

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης