Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δανείζονται μεταξύ τους, πλέον, οι επιχειρήσεις

10 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Οι πιστωσεις από προμηθευτές έφτασαν τις 156 ημέρες και οι εισπράξεις τις 132 - Μείωση της ρευστότητας . Οι επιχειρήσεις προχωρούν σε... δανεισμό μεταξύ τους, καθώς οι πιστώσεις από προμηθευτές έχουν φτάσει τις 156 ημέρες, ενώ η ρευστότητα μειώνεται και οι ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων ...

Οι επιχειρήσεις προχωρούν σε... δανεισμό μεταξύ τους, καθώς οι πιστώσεις από προμηθευτές έχουν φτάσει τις 156 ημέρες, ενώ η ρευστότητα μειώνεται και οι ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων ανέρχονται κατά μέσο όρο στις 132. Σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.

Σύμφωνα με την Ετήσια Εκθεση της Hellastat για την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία στηρίζεται σε δείγμα 21.000 εταιρειών για την περίοδο 2002-2005 βάσει των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του 2005 και η κάμψη της κερδοφορίας συνδυάζονται με καθυστερήσεις στις πληρωμές μεταξύ των επιχειρήσεων.

Τάσεις ελαφράς πτώσης καταγράφονται στον βασικό δείκτη ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας τους φθίνοντες ρυθμούς αύξησης εσόδων και κερδών, αλλά και τα διαχρονικά συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους.

Ειδικότερα, ο δείκτης γενικής ρευστότητας εκτιμάται στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας στο 1,24 για το 2005, ακολουθώντας όπως αναφέρει ο κ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης της Hellastat, ελαφρά πτωτική τάση την τελευταία τετραετία: στο 1,25 το 2004, στο 1,27 το 2002. Η τάση περιορισμού της ρευστότητας παρατηρείται και στους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Εξαίρεση στη γενική εικόνα επιδείνωσης αποτελούν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας -κύκλος εργασιών μέχρι 300.000 ευρώ- παρουσιάζουν το 2005 επιδείνωση στους δείκτες ρευστότητας:

– στο εμπόριο 1.171 επιχειρήσεις λειτουργούν στο 1,58 (μέση μείωση κατά 1,1% από το 2004),

– στη μεταποίηση 1.055 επιχειρήσεις λειτουργούν στο 1,51 (μέση μείωση κατά 3,7% από το 2004)

– στις υπηρεσίες 4.875 επιχειρήσεις λειτουργούν στο 1,86 (μέση μείωση κατά 1,3% από το 2004)

Πηγή ΚαθημερινήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης