Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης & Γάμου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων

28 Φεβρουάριος 2013
Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης & Γάμου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων

Η σχετική εγκύκλιος που έστειλε προς όλα τα ληξιαρχεία της χώρας το Υπ.Εσωτερικών:


ΘΕΜΑ: Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας των Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης και Γάμου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 48649/27.12.2012 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΣ έθεσε σε δοκιμαστική λειτουργία στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ), νέες λειτουργίες για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και Γάμου.

Οι νέες αυτές λειτουργίες, για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και Γάμου, εκτελούνται ενοποιημένα από το ίδιο περιβάλλον, απ’ όπου εκτελείται και η λειτουργία για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου, αλλά με ιδιαίτερες δικές τους επιλογές. Η διαδικασία πρόσβασης και λειτουργίας στο ΠΣ ΛΗΠ για τις δύο αυτές Ληξιαρχικές Πράξεις είναι ακριβώς ίδια, με εκείνη που ήδη χρησιμοποιείται για τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, δηλαδή με τους ίδιους δοκιμαστικούς κωδικούς πρόσβασης και στην ίδια διεύθυνση : https://lp.ypes.gr.

Θα πρέπει όλοι οι Ληξίαρχοι της χώρας να χρησιμοποιήσουν δοκιμαστικά τις νέες λειτουργίες του ΠΣ ΛΗΠ, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη ευχέρεια στη χρήση τους. Στις νέες αυτές λειτουργίες έχουν ληφθεί υπόψη και διάφορες νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, που εισάγονται στις διατάξεις του Ληξιαρχικού Νόμου με νομοσχέδιο που είναι υπό ψήφιση στη Βουλή. Για την επιβεβαίωση των δοκιμών, είναι απαραίτητο όλοι οι Ληξίαρχοι να καταχωρήσουν πέντε (5) τουλάχιστον Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και πέντε (5) τουλάχιστον Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου (και από παλαιότερα έτη), αλλιώς θα θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εγχειρήματος. Όλες οι δοκιμαστικές καταχωρήσεις (γεννήσεων, γάμου και θανάτου) θα διαγραφούν με την έναρξη σε παραγωγική λειτουργία του ΠΣ ΛΗΠ, που προβλέπεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τη ψήφιση του ανωτέρω νομοσχεδίου.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η βούληση του Υπουργείου ότι, όταν το ΠΣ ΛΗΠ τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, τότε οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου θα εκδίδονται αποκλειστικά με αυτό. Για την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ΠΣ ΛΗΠ θα ειδοποιηθείτε με νεότερο έγγραφό μας. Μέχρι τότε θα πρέπει να συνεχίσετε να λειτουργείτε με το υπάρχον καθεστώς (χειρόγραφες πράξεις, ειδοποιήσεις κλπ).

Σας προτρέπουμε να παρακολουθείτε συχνά τους λογαριασμούς σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που μας στείλατε, καθώς και τον ιστοχώρο του Υπουργείου ( www.ypes.gr ) για να  ενημερώνεστε έγκαιρα και σωστά γύρω από την πορεία του ΠΣ ΛΗΠ. Ήδη στον ιστοχώρο του Υπουργείου έχουν αναρτηθεί :
•    η νεότερη έκδοση του εγχειρίδιου χρήσης του ΠΣ ΛΗΠ και
•    κείμενο με απαντήσεις σε “συχνές ερωτήσεις”.
αρχεία στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση και μέσα από το ΠΣ ΛΗΠ (στο αριστερό περιθώριο της φόρμας στο «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι»)

Επίσης παρακαλούμε τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις σας, να τις στέλνετε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [email protected] για να έχετε σωστή και τεκμηριωμένη απάντηση. Ήδη αρκετές από τις παρατηρήσεις σας έχουν ληφθεί υπόψη στη λειτουργία του ΠΣ ΛΗΠ, αλλά και για τις  αλλαγές στο Ληξιαρχικό Νόμο, στο σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή για ψήφιση.

Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης