Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελεγχοι σε ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ

7 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή να διασταυρωθούν τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν περιληφθεί στο έντυπο Ε9 με τις δηλώσεις ΦΜΑΠ του προηγούμενου έτους. ...

ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ κλοιό μπαίνουν οι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε εντολή να διασταυρωθούν για πρώτη φορά τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν περιληφθεί στο έντυπο Ε9 (ακίνητη περιουσία) με τις δηλώσεις ΦΜΑΠ του προηγουμένου έτους.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι όπως εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που, παρά την υποχρέωσή τους, δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΜΑΠ ή δήλωσαν ανακριβή στοιχεία, προκειμένου να κληθούν από τις αρμόδιες ΔΟΥ για να τους επιβληθούν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τις πρώτες διασταυρώσεις που έχει ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν εντοπιστεί χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτών που αν και έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΦΜΑΠ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εν λόγω μεγαλοϊδιοκτήτες αντιμετωπίζουν τις εξής κυρώσεις:

- για μη υποβολή δήλωσης ο πρόσθετος φόρος φθάνει στο 3,5% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγαν, ανά μήνα καθυστέρησης και μέχρι ανώτατου ποσοστού 300%.

- για ανακριβή δήλωση ο πρόσθετος φόρος ανέρχεται στο 3% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, ανά μήνα καθυστέρησης και μέχρι ποσοστού 300%.

- αν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, ο πρόσθετος φόρος φθάνει στο 1,5% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγαν και μέχρι 200%.

- σε άλλες παραβάσεις, που δεν προβλέπεται επιβολή πρόσθετου φόρου, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι μεγαλοϊδιοκτήτες που έχουν υποχρέωση και δεν υποβάλλουν δήλωση ΦΜΑΠ δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, για τυχόν μεταβίβαση με αντάλλαγμα ή χαριστική αιτία της κυριότητας οποιουδήποτε εκ των ακινήτων τους ή μεταβίβαση ή δημιουργία εμπράγματων δικαιωμάτων στα ακίνητα αυτά.

Στο πλαίσιο εξάλλου των εξονυχιστικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι ΔΟΥ σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όσον αφορά πρωτίστως την εμπρόθεσμη απόδοση παρακρατουμένων και επιρριπτομένων φόρων, το οικονομικό επιτελείο ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο των 5.000 επιχειρήσεων οι οποίες, ύστερα από τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΓΓΠΣ, εντοπίστηκαν να μην έχουν αποδώσει ΦΠΑ στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ελεγκτικές διαδικασίες έως και τις 20 Ιουλίου.


Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης