Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιμορφωτικός προγραμματισμός Ο.Ε.Ε. έτους 2013

Σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα πραγματοποιήσει εντός του 2013 έναν κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επίκαιρα και υψηλού ενδιαφέροντος αντικείμενα, που απευθύνονται στα Μέλη του και τους Λογιστές Φοροτεχνικούς.

Τα προγραμματισμένα προς υλοποίηση επιμορφωτικά αντικείμενα στην Αθήνα αλλά και τα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Ε.Ε. φαίνονται στον αναλυτικό πίνακα (Βλέπε συνημμένο αρχείο).

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας προς τα μέλη του και τους Λογιστές Φοροτεχνικούς εμπλούτισε τη θεματολογία με νέα αντικείμενα και διεύρυνε τη διάρκεια των προγραμματισμένων σεμιναρίων, όπου ήταν απαραίτητο.

Για πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο πραγματοποίησης των σεμιναρίων, την υποβολή αιτήσεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται αναλόγως, είτε στη Διεύθυνση Μελετών και Δραστηριοτήτων του Ο.Ε.Ε., τηλ. 2105203922-2105202261, είτε στα αρμόδια Περιφερειακά Τμήματα.

Αναλυτικές πληροφορίες ανά σεμινάριο θα ανακοινώνονται στο site με την εξέλιξη του επιμορφωτικού προγράμματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης