Αποτελέσματα live αναζήτησης

Και νέα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στο Κτηματολόγιο

4 Ιούλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στον επανακαθορισμό των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρησης στα κτηματολογικά φύλλα των εγγραπτέων πράξεων, όπως προβλέπεται από το σχέδιο νόμου ..

Στον επανακαθορισμό των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρησης στα κτηματολογικά φύλλα των εγγραπτέων πράξεων, όπως προβλέπεται από το σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» προχώρησε το ΥΠΕΧΩΔΕ, ζητώντας την περίληψη της πράξης, το περιεχόμενο και τον τύπο αυτής.

Ετσι, στη σχετική διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, προστίθεται πλέον νέα παράγραφος, η 7α, η οποία προβλέπει ότι «μαζί με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξης της οποίας ζητείται καταχώρηση στα κτηματολογικά φύλλα, περίληψη της εγγραπτέας πράξης, το περιεχόμενο και ο τύπος της οποίας καθορίζονται με απόφαση του ΟΚΧΕ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο το οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη, καθώς επίσης τυχόν κτηματολογικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την εγγραπτέα πράξη».

Πηγή κέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης