Απλουστεύεται ο κώδικας φορολογικών στοιχείων

Οικονομικές Ειδήσεις

3 Ιούλιος 2006
Την εντολή να έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 15 Αυγούστου όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, τουλάχιστον σε επίπεδο προσχεδίων, στις οποίες πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομίας .... Taxheaven.gr

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Αντ. Μπέζας, έδωσε διορία για προτάσεις έως την 1η Αυγούστου.
Στόχος της εν λόγω απόφασης, η οποία φυσικά έχει μεταφερθεί στις ηγεσίες και όλων των άλλων υπουργείων, είναι όπως ο πρωθυπουργός έχει ένα πλήρη φάκελο με τις αλλαγές που σχεδιάζονται σε θεσμικό επίπεδο πριν από τη διεξαγωγή της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Με βάση, άλλωστε, τα συγκεκριμένα σχέδια θα συνταχθεί και η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ όπου θα δοθεί και το στίγμα της σχεδιαζόμενης για το επόμενο έτος οικονομικής πολιτικής, η οποία θα «ακροβατεί» μεταξύ της υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί καθώς μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές και της δημοσιονομικής προσαρμογής που θα πρέπει να συνεχιστεί για να αποφευχθούν τυχόν «επιπλοκές» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Αντ. Μπέζας, ζήτησε από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου όπως ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους και τις προτάσεις τους το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να του παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου, εκτός από το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, το οποίο όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν» περιλαμβάνει την αύξηση των αφορολογήτων ορίων, σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλαγή εισοδηματικών κλιμακίων, καθώς και τις αυξήσεις στις συντάξεις του ΟΓΑ και του ΕΚΑΣ, επεξεργάζονται και το σχέδιο που αφορά την αναμόρφωση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προς την κατεύθυνση πάντα περιορισμού της γραφειοκρατίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ήταν όπως ο νέος ΚΒΣ είχε τεθεί ήδη σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2006, όμως η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε όσον αφορά στην υποβολή των προτάσεων από τους φορείς είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει και το πόρισμα της εν λόγω επιτροπής. Επισημαίνεται ότι μια από τις βασικές αλλαγές που σχεδιάζουν τα στελέχη του υπουργείου και θα περιληφθεί, εκτός απροόπτου, στο πόρισμα και φυσικά στο νέο ΚΒΣ αφορά την πλήρη κατάργηση της διάτρησης των τιμολογίων για όλους τους επιτηδευματίες, καθώς είναι γνωστό ότι από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων έχουν ήδη απαλλαγεί οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα στελέχη μάλιστα του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι σε καμία χώρα στον κόσμο δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα (θεώρησης και διάτρησης φορολογικών στοιχείων), αφού όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη αυτό δεν «προστατεύει» από πράξεις φοροδιαφυγής καθώς είναι εύκολο να παραχαραχτεί.

Εξάλλου, όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, με την καθιέρωση πλέον της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών από όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται ότι θα περιοριστεί το φαινόμενο των πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Το νέο άλλωστε καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων βοηθά τις αρμόδιες αρχές να έχουν άμεση ενημέρωση για όλα τα νόμιμα εκδοθέντα στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα και οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου είναι σε θέση να διενεργούν ταχύτατες διασταυρώσεις προκειμένου να επαληθεύουν τη γνησιότητα ή μη των φορολογικών στοιχείων που θα εντοπίζουν κατά τους ελέγχους που διενεργούν στις επιχειρήσεις.

Οι τροποποιήσεις

Όσον αφορά ειδικότερα στο σχέδιο που καταρτίζει η εν λόγω επιτροπή, που είχε έργο την αναμόρφωση του ΚΒΣ, σε αυτό μελετάται να περιληφθούν οι εξής αλλαγές:

-- πλήρης εναρμόνιση του ΚΒΣ με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ειδικά όσον αφορά στην αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, αλλά και της αποτίμησης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα με τα ΔΛΠ (πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές).

-- ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων να είναι 45 ημέρες και οπωσδήποτε μέσα στην προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ

-- κατάργηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής κοστολογίου για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

-- να μην συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγές εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

-- δυνατότητα έκδοσης στοιχείων διακίνησης (δελτίο αποστολής) την τρέχουσα ημερομηνία για παραδόσεις της ίδιας ημέρας και της πρώτης επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ίδια σειρά εντύπων.

-- απλούστευση της διαδικασίας διακίνησης εμπορευμάτων από τους πωλητές (υπάλληλοι της εταιρείας) για δειγματισμό προς τους πελάτες. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει να μην εκδίδονται δελτία αποστολής όπου είναι μικρή η ποσότητα (π.χ. ένα τεμάχιο όταν η αξία του κάθε είδους είναι μικρή).

-- οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τη διάκριση του είδους των εμπορεύσιμων προϊόντων τους σύμφωνα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

-- να μην αποτελούν παραβάσεις οι διαφορές κατά την διακίνηση ειδών που οφείλονται σε λάθη.

-- να καταργηθεί η υποχρέωση έκδοσης δίγραμμων επιταγών, στις περιπτώσεις συμψηφισμού λογαριασμών πελατών - προμηθευτών του ίδιου συναλλασσόμενου καθώς και στις συναλλαγές μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιρειών.

-- η εκ παραδρομής πληρωμή με μη δίγραμμη επιταγή να μην συνεπάγεται τις συνέπειες ανακρίβειας ή ανεπάρκειας των βιβλίων.

-- να μη θεωρούνται παραβάσεις οι τυπικές και μη ουσιαστικές παραλείψεις.

-- αύξηση του ποσοστού (από 3% σε 10%) που προβλέπεται για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας.

-- να απαλλαγούν από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης και οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ατμού.

-- το βιβλίο αποθήκης CD, να τηρείται μόνο στο υποκατάστημα ανεξαρτήτως του πλήθους των υποκαταστημάτων.

-- να δοθεί απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής για τα ανταλλακτικά παγίων, που δεν παραδίδονται σε πελάτες και δεν πωλούνται αλλά διακινούνται από τα συνεργεία μιας επιχείρησης, κατά τη διάρκεια του 24ώρου, στα γεωγραφικά όρια της έδρας τους, με αποκλειστική αποστολή την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της (παροχές πελατών, μετρητές, διακόπτες, δίκτυα διανομής, κ.λπ).

-- να επιτρέπεται η έκδοση των δελτίων αποστολής με προγενέστερη ημερομηνία από αυτή της μεταφοράς, με ευθύνη του εκδότη.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιδίωξη των μελών της εν λόγω επιτροπής είναι πρωτίστως η απλοποίηση του ΚΒΣ, με το σκεπτικό ότι οι όποιες αλλαγές επέλθουν πρέπει να στοχεύουν στην άμβλυνση των σημείων τριβής των επιχειρήσεων με τα φορολογικά όργανα, αφού τα σημεία αυτά είναι που «φορτώνουν» τις επιχειρήσεις με αντιπαραγωγικό κόστος, περιττές διαδικασίες και πρόστιμα.

Πηγή Ναυτεμπορική