Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις για τις συστάσεις των εταιρειών που εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης

8 Φεβρουάριος 2013
Σύμφωνα με διευκρινιστική Κ.Υ.Α. Αριθμ. K1-802/23.3.2011 τόσο με τον ν. 3853/2010 όσο και με την K1-802/23.3.2011 έχουν θεσπιστεί περιπτωσιολογικές εξαιρέσεις για τις οποίες οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης στερούνται αρμοδιότητας.

Αυτές είναι:

Α) Οι περιπτώσεις των εταιριών, οι οποίες εποπτεύονται από τις Δ/νσεις Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής και Α.Ε. και Πίστεως, για την σύσταση των οποίων σύμφωνα με την νομοθεσία προβλέπεται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης του εγγράφου σύστασης και άδειας λειτουργίας από την αρμόδια διοικητική αρχή (κατά περίπτωση μία από τις δύο προαναφερόμενες διευθύνσεις). Για αυτές τις εταιρίες δεν υφίσταται αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης να προβεί σε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., συνεπώς δεν μπορεί να μεριμνήσει για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης, δεδομένου ότι ο νόμος δεν της επιτρέπει να υποδεχθεί καν το σχετικό αίτημα.

Β) Οι περιπτώσεις των εταιριών των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη αλλά προέρχονται από μετασχηματισμό.

Γ) Οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται διοικητική έγκριση ή απόφαση για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Δ) Οι περιπτώσεις των εταιρειών εκείνων οι οποίες συστήνονται από το ελληνικό κράτος με νόμο ή προεδρικό διάταγμα ή άλλη νομοθετική πρωτοβουλία


Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης