Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Π.Ε.Φ.Ε.) Εισαγωγή αυτοκινήτων επιβατηγών από αναπήρους με ατέλεια

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το άρθρο 1 της παραγρ.1 του Ν.490/1976 ορίζει ότι απαλλάσσονται από τους δασμούς, φόρους, εισφορές, δικαιώματα και τέλη καθώς και από τον ειδικό φόρο καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, επιβατηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες.,...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αντιπρόεδρος ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 6977-242410
Αθήνα, 28/6/2006
Εισαγωγή αυτοκινήτων επιβατηγών από αναπήρους με ατέλεια

 Η Επιστημονική Ομάδα της Π.Ε.Φ.Ε. μελετώντας το ανωτέρω θέμα, σας καταθέτει τα ακόλουθα:

Το άρθρο 1 της παραγρ.1 του Ν.490/1976 ορίζει ότι απαλλάσσονται από τους δασμούς, φόρους, εισφορές, δικαιώματα και τέλη καθώς και από τον ειδικό φόρο καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, επιβατηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες.
 Στη συνέχεια, το άρθρο 16 παραγρ.1 του Ν.1798/1988 ορίζει ότι οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.490/1976 παρέχονται και σε άλλες κατηγορίες αναπήρων τους οποίους προσδιορίζει ως εξής:


 Α. Στους αναπήρους Έλληνες πολίτες ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) ετών οι οποίοι:
α. Έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό και
β. Εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό 67% και άνω, του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό 67% και άνω από αυτό όμως ποσοστό 40% αφορά το ένα κάτω άκρο.


 Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες άνω των τεσσάρων (4) ετών με ολική τύφλωση και ποσοστό αναπηρίας 100%.
 Επίσης, στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά εκτός αν πρόκειται για ανάπηρο με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό με αναπηρία 100% και είναι άνω των 18 ετών.
 Ακόμη, το άρθρο 9 του Ν.1906/1990 ορίζει ότι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που εισάγονται ή έχουν εισαχθεί ατελώς με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους αναπήρους επιτρέπεται εκτός από τον ίδιο τον ανάπηρο να τα οδηγούν και ένα και δύο άλλα πρόσωπα ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τελωνιακής αρχής υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβαίνει στο αυτοκίνητο ο δικαιούχος ανάπηρος.


 Η παραπάνω έγκριση θα χορηγείται στον ανάπηρο κατόπιν δικής του υπόδειξης και θα κοινοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών και στο τμήμα Τροχαίας της περιοχής κατοικίας του αναπήρου.
 Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι τις απαλλαγές που περιγράψαμε τις δικαιούνται μόνο οι ανάπηροι με τις συγκεκριμένες αναπηρίες και όχι όλοι οι ανάπηροι με ποσοστό 67% και άνω.

 Επίσης, κατ’ επέκταση για τα ίδια πρόσωπα ισχύουν και οι απαλλαγές από τα τεκμήρια όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 παραγρ.β η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη και η οποία κατά την άποψή μας δεν έχει πια νόημα αφού ισχύει μόνο για τα αυτοκίνητα άνω των 2.000 εκατοστών.
 

Τέλος, η περίπτωση ιε΄ η οποία αναφέρει ότι προκειμένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 67%. Ως επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την μετακίνησή τους.


Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.


         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΟΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ               Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης