Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι αλλάζει στην αγορά leasing με το νέο νομοθετικό πλαίσιο

27 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Τη διεξαγωγή εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης και απευθείας από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προβλέπει το νομοσχέδιο, επεκτείνοντας τη δυνατότητα αυτή και σε αλλοδαπές τράπεζες. .....

Τη διεξαγωγή εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης και απευθείας από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα -όχι μόνον από θυγατρικές τους εταιρείες, όπως μέχρι σήμερα- επιτρέπει το εν λόγω νομοσχέδιο, επεκτείνοντας τη δυνατότητα αυτή και σε αλλοδαπές τράπεζες με έδρα σε χώρα-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ή παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες διασυνοριακώς.

Μεταξύ άλλων εταιρειών, την απόφαση ανέμενε ιδιαίτερα η Alpha Leasing, για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης συγχώνευσής της με απορρόφηση από τη μητρική της ομώνυμη τράπεζα. Αντίστοιχο ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει μέσω συγκεκριμένων επιλογών του και ο όμιλος Τραπέζης Πειραιώς.

Η αγορά leasing - στην οποία σήμερα δραστηριοποιούνται μόνον εταιρείες-μέλη χρηματοπιστωτικών ομίλων - ανέμενε τη νομοθετική αυτή ρύθμιση επί τριετία τουλάχιστον, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση ευθείας, αλλά και αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (direct leasing και sale and lease-back) ακινήτων.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, μόνο κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, το 51,14% των αξίας 2,33 δισ.ευρώ νέων συμβάσεων leasing ή περίπου 1,19 δισ.ευρώ χρηματοδοτικών μισθώσεων, αφορούσε αποκλειστικά σε ακίνητα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δεδομένη η μεγάλη και διαρκής ανάγκη των εταιρειών του κλάδου για άντληση υψηλής αξίας χρηματοδοτικών κεφαλαίων - έως τώρα μέσω δανεισμού από τις μητρικές τράπεζες και μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων.

Καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί και το ότι, οι εταιρείες leasing καθίστανται εποπτευόμενες από την Τράπεζα Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2076/1992 για τα πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που μεταξύ άλλων σημαίνει ότι, θα υπόκεινται σε αυστηρό και συγκεκριμένο έλεγχο της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναμένεται να προκαλέσει μεταβολές στις μεθόδους χορήγησης και παρακολούθησης των χρηματοδοτήσεων σε όσες εταιρείες του κλάδου δεν απορροφηθούν από τις μητρικές τους τράπεζες.

Παράλληλα όμως, το υψηλότατο επίπεδο εποπτείας που τίθεται, δρα αποτρεπτικά για την είσοδο στην αγορά leasing μη χρηματο-πιστωτικών επιχειρηματικών ομίλων.

Επισημαίνεται ότι, στον κλάδο πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, στον οποίο ήδη επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασιών factoring από εταιρεία ή απ ευθείας από χρηματο-πιστωτικό ίδρυμα - με προφανείς ωφέλειες κεφαλαιακής επάρκειας - ευδοκιμούν αμφότερα τα σχήματα (εταιρείες: EFG Factors, ABC Factors κ.α., τμήματα τραπεζών: Εθνική, Αγροτική, Εγνατία κ.α.), αν και αναμφισβήτητα μεγαλύτερη διαχρονική επιτυχία, μερίδια και κέρδη καταγράφουν οι εταιρείες και όχι τα τραπεζικά τμήματα του κλάδου.

Η δημοσιονομική «στενότητα» που μεταφράζεται σε συγκράτηση ή και περιορισμό επενδυτικών προγραμμάτων του δημόσιου και εμμέσως του ευρύτερου δημόσιου τομέα, βρίσκει τώρα σύμμαχο στις εταιρείες leasing, οι οποίες υπό το νέο καθεστώς θα μπορέσουν ευκολότερα να προσφέρουν τις «κεφαλαιοβόρες» υπηρεσίες τους για ακίνητα των πρώτων (κυρίως sale and lease-back).

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης