Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πώς συντελείται η μετατροπή ΑE σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

22 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η μετατροπή Ανώνυμης Εταιρείας σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ θεωρείται πλέον εφικτή από το υπουργείο Οικονομικών και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει ...

Η μετατροπή Ανώνυμης Εταιρείας σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ θεωρείται πλέον εφικτή από το υπουργείο Οικονομικών και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού από τη μετατρεπόμενη εταιρεία, αλλά μόνο υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης με την οποία θα δηλώνονται όλα τα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας έγινε η μετατροπή.


Αυτό ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να προέλθει από μετατροπή Ανώνυμης Εταιρείας όπως αποφάσισε αμετάκλητα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναιρώντας προηγούμενη απόφαση του υπουργείου. Κατόπιν της απόφασης αυτής, επισημαίνει η εγκύκλιος, η μετατροπή ΑΕ σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι εφικτή και η νέα εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις περί ΕΠΕ.

Σχετική εγκύκλιος 1086/2006

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5660

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης