Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στην επανεξeταση όλων των φακέλων που αφορούν φορολογικές υποθέσεις προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών

18 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Στο φακέλωμα όλων των ελεγκτών που ασχολήθηκαν με υψηλού κινδύνου φορολογικές υποθέσεις κατά την τελευταία τριετία προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών ....
Στο φακέλωμα όλων των ελεγκτών που ασχολήθηκαν με υψηλού κινδύνου φορολογικές υποθέσεις κατά την τελευταία τριετία προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, εάν υπήρξαν αθέμιτες συναλλαγές καθώς και το ιστορικό ακόμα και το πόθεν έσχες κάθε ελεγκτή που υπηρετεί στα Διαπεριφερειακά και Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα.

Στις ανωτέρω υπηρεσίες διενεργούνται έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες και εισηγμένες εταιρείες στο Xρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, τα στοιχεία της αρμόδιας διεύθυνσης φορολογικών ελέγχων καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω ελεγκτικοί μηχανισμοί υπολειτουργούν, ενώ πλέον τίθεται θέμα ικανότητας των στελεχών της. Αξιοσημείωτο είναι ότι 72 εισηγμένες εταιρείες έχουν ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 και το 2001.

Γι’ αυτόν το λόγο, άλλωστε, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης και ο αρμόδιος υφυπουργός Αντ. Μπέζας αποφάσισαν να συστήσουν επιτροπή προκειμένου να ελέγξουν όλους τους ελεγκτές.

Η επιτροπή θα λάβει τους φακέλους των ελεγκτών από την αρμόδια διεύθυνση ελέγχου και θα εξετάσει αν διενεργήθηκαν σωστά οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις, τους φόρους που καταλόγισαν στις επιχειρήσεις σε σχέση με τις παραβάσεις που είχαν καθώς και τον τρόπο που περαίωσαν τις ελεγχθείσες υποθέσεις.

Οπως τονίζεται στο έγγραφο του υπουργού Οικονομίας: «Eργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια των υπηρετούντων ελεγκτών στα ΔΕΚ και ΠΕΚ που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια. Η επιτροπή θα συγκεντρώσει για κάθε αξιολογούμενο ελεγκτή από τη διεύθυνση ελέγχου, από την υπηρεσία, στην οποία υπηρέτησε ή υπηρετεί και από το ατομικό προσωπικό του μητρώο όλα τα στοιχεία, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν στην επιτροπή άποψη για την απόδοση του ελεγκτή στην υπηρεσία όπως:

1) Aριθμο ελεγχθεισών υποθέσεων την προηγούμενη τριετία.

2) Aριθμό ελεγχθεισών διαχειρίσεων.

3) Tρόπο περαίωσης των ελεγχθεισών υποθέσεων.

4) Συνολικά και κατά χρήση καταλογισθέντες φόρους.

5) Στοιχεία από το προσωπικό μητρώου του κρινόμενου».

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ο αριθμός των εισηγμένων επιχειρήσεων που έχουν ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 έως και σήμερα. Εβδομήντα δύο επιχειρήσεις έχουν από τέσσερις έως έξι φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, ενώ σε τέσσερις εισηγμένες ο έλεγχος ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου, παρά τα σχετικά υπομνήματα (από τον Ιανουάριο του 2006) της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών για τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους. Στη σχετική νομοθεσία ορίζεται ότι οι ανέλεγκτες χρήσεις των εισηγμένων εταιρειών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δύο.

Επανέλεγχοι

Παράλληλα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει τον επανέλεγχο υποθέσεων από το 2000 έως και σήμερα. Από τους επανελέγχους θα αποκλείονται οι ελεγκτές που διενέργησαν τους αρχικούς ελέγχους. Eπίσης, θα αποκλείονται για λόγους χρηστής διοίκησης και οι επόπτες. Oπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Oικονομικών, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί αρκετά αρνητικά φαινόμενα σε ελέγχους που διενεργήθηκαν και γι’ αυτό το λόγο θα αποκλείονται όσοι αρχικώς είχαν εμπλακεί σε διάφορες υποθέσεις. Nα σημειωθεί ότι στο έγγραφο που θα αποστέλλουν οι ελεγκτές στην αρμόδια διεύθυνση θα επισυνάπτονται υποχρεωτικά, για κάθε υπόθεση, η κρίση επί της πληρότητας και ποιότητας του αρχικού ελέγχου καθώς και τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων που ενεπλάκησαν.

Απ’ ό,τι φαίνεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει αποφασίσει να «καθαρίσει» από τους επίορκους ελεγκτές, αλλά και να αλλάξει τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Το ίδιο θα γίνει και στα τελωνεία. Θα αξιολογηθούν οι τελωνειακοί υπάλληλοι κυρίως αυτοί που υπηρετούν στα μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας.

Στο μεταξύ, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία τη δημιουργία ομάδας κρούσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής που εντοπίζεται στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τις φορολογικές αρχές.

Στις σκέψεις των ιθυνόντων είναι η δημιουργία 15μελούς ομάδας που θα διενεργεί επανελέγχους σε μεγάλες κυρίως υποθέσεις, οι οποίες θα επιλέγονται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους και θα δίνει αναφορά απευθείας στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Τα μέλη της ομάδας κρούσης που θα στελεχώσουν την ειδική αυτή υπηρεσία θα εκπαιδευτούν προκειμένου να διεξάγουν ελέγχους σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία α΄, β΄ και γ΄ κατηγορίας, ενώ θα έχουν ειδικές γνώσεις στις νέες τεχνολογίες. Στόχος είναι ο περιορισμός αφενός της φοροδιαφυγής αλλά και η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο στην προσπάθεια που καταβάλλει για δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και ελεγκτών αναμένεται να εκδώσει λίστες με εκπιπτόμενες δαπάνες ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Με αυτό τον τρόπο θεωρούν οι ιθύνοντες της Καραγεώργη Σερβίας ότι θα ελαχιστοποιηθούν οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι δεδομένου ότι κάθε επιχειρηματικός κλάδος θα γνωρίζει επ’ ακριβώς τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά του. Επίσης, θα δημιουργηθεί και μία λίστα με τα προϊόντα που υπόκεινται σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ καθώς και λίστα με επιχειρήσεις που φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή. Με αυτόν τον τρόπο οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων θα γίνονται με ακρίβεια και τα στοιχεία που θα προκύπτουν θα καταδεικνύουν σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν

Πηγή ΚαθημερινήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης