Αποτελέσματα live αναζήτησης

M.E.TEX.Ω. στην κοινωνία της πληροφορίας & οι προτάσεις της Singular Software

16 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Δράση «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιχειρήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση.....

Η Δράση «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιχειρήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και για την προμήθεια συμπληρωματικών υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία των εφαρμογών.

Προϋπολογισμός : Μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση τα 10.000€ και ελάχιστος τα 4.000€

Ποσοστό επιχορήγησης : Επιχορήγηση ίση με το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προτάσεων : Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Β Κύκλου της Δράσης, έχει οριστεί η 30η Ιουνίου 2006

Περισσότερες λεπτομέρειες : http://www.metexo.gr

Προτάσεις της Singular Software
σε συνεργασία με τα Singular Business Centers & τους Εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της

Singular Manager Next
Εμπορική εφαρμογή που απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν την μέγιστη αξιοποίηση των στοιχείων τους. Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης, Αγορών, Πωλήσεων , Εντατικής Λιανικής, Αξιόγραφων

Singular Control 
Εμπορική εφαρμογή που απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν την μέγιστη αξιοποίηση των στοιχείων τους. Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης, Αγορών, Πωλήσεων , Εντατικής Λιανικής, Αξιόγραφων   και επιπλέον διαχείριση παραγγελιών, παρακολούθηση πωλητών και αντιστοιχίσεις παραστατικών, δύο αποθηκευτικοί χώροι.

Footsteps (CRM)
Eνα πρωτοποριακό πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (Customer Relationship Management (CRM)) που συλλέγει, από όλα τα τμήματα και τα κανάλια επικοινωνίας (Πωλήσεις, Marketing, Υποστήριξη) της επιχείρησης, τις πληροφορίες για τον πελάτη και τις διαθέτει ενιαία σε κάθε επαφή μαζί του.

Singular Hotel System BASE Front Office
 Περιλαμβάνει: Πλάνα δωματίων & κρατήσεων, Τιμοκατάλογοι–Ειδικά πακέτα (all inclusive), Προτιμολόγηση–Συγκεντρωτική τιμολόγηση, Χρεώστες – Ιστορικό πελατών, Ανταλλαγή συναλλάγματος, Εσωτερικός έλεγχος, Reporting και κρατήσεις γκρουπ.

Singular Enterprise 4U
To Singular Enterprise 4U είναι η πρόταση της Singular Software, για τη γρήγορη και ευέλικτη μετάβαση της μεσαίας εμπορικής και παραγωγικής επιχείρησης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( Enterprise Resource Planning - ERP). Παρακολουθεί και ενσωματώνει τις εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και διασφαλίζει τη μελλοντική επέκταση της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6267400 ή με τους αντιπροσώπους μας, τα στοιχεία των οποίων μπορείτε να βρείτε μέσα από το site μας, στην επιλογή "Δίκτυο Συνεργατών".Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης