Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006

14 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει από την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2006, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (Τιμολογίων και Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών) Πελατών - Προμηθευτών οικ. έτους 2006...

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 13/6/2006

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                     


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006»

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει από την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2006, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (Τιμολογίων και Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών) Πελατών - Προμηθευτών  οικ. έτους 2006 (χρήση 2005).


Η νέα υπηρεσία αποτελεί περιεχόμενο της ενότητας On Line Υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις ? e-Κ.Β.Σ. του ιστοχώρου www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να γίνει και από τον ιστοχώρο  www.taxisnet.gr με την επιλογή ΚΒΣ(ΝΕΟ).


Η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε φορολογούμενο (επιτηδευματία ή επιχείρηση) που είναι υπόχρεος υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών ? Προμηθευτών οικ. έτους 2006 και οφείλει, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1114/18-8-2005, να διεκπεραιώσει τη διαδικασία υποβολής μέσω του διαδικτύου.


Με την πρόσβασή του στη νέα υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος, εκτός από την υποβολή της Συγκεντρωτικής του Κατάστασης για το έτος χρήσης 2005, μπορεί να αναζητήσει και να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής της Συγκεντρωτικής Κατάστασης του προηγούμενου έτους χρήσης (2004) εφόσον την είχε υποβάλει ηλεκτρονικά .


Της ηλεκτρονικής υποβολής προηγείται η δημιουργία αρχείου  που γίνεται:


-        είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι μπορούν να το αναζητήσουν στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου www.gsis.gr (στην ενότητα «Ελεύθερα προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τους χρήστες») και να το εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους.


-        είτε αυτόματα από το λογιστικό πακέτο που τυχόν χρησιμοποιεί ο ενδιαφερόμενος.


Δυνατότητα χρήσης της νέας υπηρεσίας έχουν οι επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα TAXISnet και διαθέτουν σχετικούς κωδικούς πρόσβασης (username και password). Όσοι δεν διαθέτουν ήδη κωδικούς, μπορούν να πιστοποιηθούν στον ιστοχώρο www.taxisnet.gr της Γ.Γ.Π.Σ. επιλέγοντας «Εγγραφή νέου χρήστη».


Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, προσκομιζόμενες σ? αυτά σε χειρόγραφη-έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης-έντυπης μορφής ο συνολικός αριθμός εγγραφών δεν θα πρέπει να ξεπερνά, τις δέκα (10) καταχωρήσεις.

Οι προθεσμίες υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων  έχουν ως εξής:

 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3

Μέχρι 7 Οκτωβρίου 2006

Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6

Μέχρι 14 Οκτωβρίου 2006

Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9

Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2006

Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Πληροφοριακών Συστημάτων

Δημοσθένης ΑναγνωστόπουλοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης