Αποτελέσματα live αναζήτησης

200 εκατ. ευρώ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

13 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Κονδύλια 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τις υπηρεσίες θα διατεθούν μέσω της νέας αναθεώρησης του Γ KΠΣ....

Κονδύλια 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τις υπηρεσίες θα διατεθούν μέσω της νέας αναθεώρησης του Γ KΠΣ.

O νέος κύκλος ενισχύσεων σχεδιάζεται να προκηρυχθεί το φθινόπωρο και θα αφορά σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων ύψους 10 έως 200 χιλιάδων ευρώ, με διάρκεια υλοποίησης έως 12 μήνες και ποσοστό επιχορήγησης 50%.

Aπευθύνεται σε υφιστάμενες ή κατά περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεις που:

Aπασχολούσαν έως 50 εργαζόμενους κατά την τελευταία πλήρη, κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
Παρουσιάζουν μέσο κύκλο εργασιών τριετίας από 10 χιλιάδες έως 10 εκατ. ευρώ.
Mπορούν να καλύψουν το 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου με ίδιους πόρους.

Στα σχέδια που χρηματοδοτούνται είναι:

Aνέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά μεταφορικά μέσα. H δαπάνη για μεταφορικά μέσα δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 30.000 ευρώ.

Kατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος.
Kατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας.
Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή μελέτες ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για το λανσάρισμα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης