Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - Φορολογία γεωργικού εισοδήματος που προκύπτει από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε9

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε, τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.2238/1995, ως καθαρό γεωργικό εισόδημα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα ....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ/Δ.ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ.ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Αθήνα, 11 Μαρτίου 1997 

ΘΕΜΑ: «Φορολογία γεωργικού εισοδήματος που προκύπτει από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε9».

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε, τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.2238/1995, ως καθαρό γεωργικό εισόδημα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα για τη δραστηριότητα αυτή, θεωρείται η πρόσοδος από το έδαφος, το κεφάλαιο και την εργασία, από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική δραστηριότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενική μέθοδο.
2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση από τις παρατιθέμενες διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι αυτές αναφέρονται σε περίπτωση ύπαρξης παραγωγικής γεωργικής δραστηριότητας, δηλαδή σε περίπτωση εκμετάλλευσης της γεωργικής γης με τις μορφές που εκδηλώνεται αυτή πχ όργωμα, ραντίσματα κτλ. Κατά συνέπεια, για γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν ασκείται εκμετάλλευση γεωργικής επιχείρησης, δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 42 του ν.2238/1994.
3. Το θέμα της ύπαρξης τέτοιας εκμετάλλευσης ή όχι, αποτελεί θέμα πραγματικό το οποίο ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που οπωσδήποτε ασκείται σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου υποβολής της οικείας φορολογικής δήλωσης.
4. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 της 1020150/38/Γ.0013/ΠΟΛ1062/17.2.1997 διαταγής με την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9), ως μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν με οποιοδήποτε τρόπο πχ βραχώδεις και συνεπώς αγρός που δεν έχει καλλιεργηθεί για πολλά έτη πχ 20 –30 χρόνια, δεν θεωρείται μη καλλιεργήσιμη έκταση, αλλά θα συμπεριληφθεί στη μονοετή καλλιέργεια.
5.   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, όσα έγιναν δεκτά από τη Διοίκηση για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων για τη φορολογία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και όχι τη φορολογία εισοδήματος.
Συνεπώς, η αναγραφή αγροτικών εκτάσεων στη στήλη της «μονοετούς καλλιέργειας» του πίνακα 2 του εντύπου Ε9, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την ύπαρξη γεωργικού εισοδήματος από τα ακίνητα αυτά.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης