Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι ισχύει για την ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος 31/5/2006

5 Ιούνιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (εφέτος Δευτέρα 12 Ιουνίου 2006) για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα είναι, εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω,....

 Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (εφέτος Δευτέρα 12 Ιουνίου 2006) για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα είναι, εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, εργάσιμη ημέρα, σε αντίθεση με τον Δημόσιο Τομέα για τον οποίο έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας.

 Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούμενοι κανονικά και εις απλούν το ημερομίσθιό τους.

 Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής. Δηλαδή από τον μηνιαίο τους μισθό θα τους αφαιρεθούν τόσο ωρομίσθια όσες ώρες θα εργάζονταν την ημέρα αυτή λόγω 5θημέρου ( 8,00΄ ώρες ) ή 6ημέρου (6,40΄ ώρες) και οι ημερομίσθιοι το ημερομίσθιό τους.

 Σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις, η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί συμβατικά ως ημέρα αργίας και εξομοιούται ως προς τις συνέπειες της εργασίας των εργαζομένων κατ΄ αυτή, με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις ΣΣΕ και ΔΑ αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο , το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό , ολόκληρο, χωρίς περικοπή δηλαδή , τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα έχουν εργασθούν κατ΄ αυτή την ημέρα.

 Αντίθετα όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν

κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους .

 Σχετικός για την αργία αυτή όρος έχει τεθεί στις ΣΣΕ και ΔΑ : α) Εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες, β) στις Κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια, στους Οίκους Ευγηρίας και στα Διαγνωστικά Κέντρα, γ) στα Ναυτικά Πρακτορεία , δ) στις επιχειρήσεις Πετρελαίου και Υγραερίων, ε) στις Εφημερίδες , στ) στα Λατομεία Πέτρας και Χώματος , ζ) στους Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς, η) στις επιχειρήσεις Τεχνικών Έργων, θ) στους Ηλεκτροτεχνίτες, ι) στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών, ια) στους Φωτοστοιχειοθέτες,, ιβ) στους Φορτοεκφορτωτές, ιγ) στους Τυπογράφους επαρχιακών εφημερίδων, ιδ) στους Θυρωρούς , ιε) στους Εργοδηγούς Σχεδιαστές.

 
Πηγή ΠΙΜΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης