Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δελτίο Τύπου 5-6-2006: Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης αποστολής) Φ.Ε. Φ.Π. 2006

5 Ιούνιου 2006 Σχόλια
Δελτίο Τύπου 5-6-2006: Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης αποστολής) Φ.Ε. Φ.Π. 2006
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
 

 

  Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 5η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
  
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
167.576
29,45
4.041.106.480
297.627.630
153.866
91,82
Πιστωτικές
147.191
25,87
2.769.842.503
-75.257.381
135.957
92,37
Μηδενικές
254.251
44,68
1.853.050.611
0
237.186
93,29
ΣΥΝΟΛΟ
569.018
100,00
8.663.999.594
222.370.249
527.009
92,62

 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 569.018 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 527.009 δηλαδή ποσοστό 92,62% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 595.209 δηλώσεων εκ των οποίων 68.976 πεβλήθησαν μέσω Internet και 526.233 μέσω των Δ.Ο.Υ.
 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως 5η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
  
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
481.898
28,70
10.990.926.605
912.187.717
434.293
90,12
Πιστωτικές
444.384
26,47
8.206.511.861
-344.870.947
399.336
89,86
Μηδενικές
752.786
44,83
5.005.303.125
0
687.341
91,31
ΣΥΝΟΛΟ
1.679.068
100,00
24.202.741.591
567.316.770
1.520.970
90,58

 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 1.679.068 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 1.520.970 δηλαδή ποσοστό 90,58% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

 

  Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 5η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
  
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
167.576
29,45
4.041.106.480
297.627.630
153.866
91,82
Πιστωτικές
147.191
25,87
2.769.842.503
-75.257.381
135.957
92,37
Μηδενικές
254.251
44,68
1.853.050.611
0
237.186
93,29
ΣΥΝΟΛΟ
569.018
100,00
8.663.999.594
222.370.249
527.009
92,62

 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 569.018 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 527.009 δηλαδή ποσοστό 92,62% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 595.209 δηλώσεων εκ των οποίων 68.976 πεβλήθησαν μέσω Internet και 526.233 μέσω των Δ.Ο.Υ.
 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως 5η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
  
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
481.898
28,70
10.990.926.605
912.187.717
434.293
90,12
Πιστωτικές
444.384
26,47
8.206.511.861
-344.870.947
399.336
89,86
Μηδενικές
752.786
44,83
5.005.303.125
0
687.341
91,31
ΣΥΝΟΛΟ
1.679.068
100,00
24.202.741.591
567.316.770
1.520.970
90,58

 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 1.679.068 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 1.520.970 δηλαδή ποσοστό 90,58% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης