Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από 13 - 19 Ιουνίου οι προθεσμίες περαίωσης ΦΠΑ

4 Ιούνιου 2006 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
 • Mεταξύ 13 και 19 Ιουνίου θα διαρκέσουν οι προθεσμίες περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων ΦΠΑ χρήσης 2005 για εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 300.000 ευρώ....
Mεταξύ 13 και 19 Ιουνίου θα διαρκέσουν οι προθεσμίες περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων ΦΠΑ χρήσης 2005 για εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 300.000 ευρώ.

Υπόχρεοι περαίωσης των υποθέσεων ΦΠΑ είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3296/2004) οι εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 300.000 ευρώ που θα επιλέξουν να υπαχθούν στη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» εισοδήματος για τη χρήση του 2005, εφόσον προκύψει πρόσθετη διαφορά στα ακαθάριστα έσοδα κατόπιν του προβλεπόμενου επαναπροσδιορισμού με τη μέθοδο της «συνάφειας».

Ο υπόχρεος θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον ΦΠΑ, ο οποίος θα υπολογισθεί επί της πρόσθετης διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων που θα έχει προκύψει κατά τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» του φόρου εισοδήματος. Ο υπολογισμός του καταβλητέου ΦΠΑ θα επικυρωθεί μέσω ενός «ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ», το οποίο ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει στην ΔΟΥ.

Η υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ πρέπει να ολοκληρωθεί:

 • μέχρι 13 Ιουνίου για τους υπόχρεους με ΑΦΜ σε και 2

 • μέχρι 14 Ιουνίου για 3 και 4

 • μέχρι 15 Ιουνίου για 5 και 6

 • μέχρι 16 Ιουνίου για 7 και 8

 • μέχρι 19 Ιουνίου για 9 και 0.
 • Οι ημερομηνίες αίναι διαθέσιμες και στο Ημερολόγιο του κόμβο  Δημιουργία νέας κατηγορίας

  Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης